Djeca i mladi imaju ključnu ulogu u budućnosti Europe. Dok europski vođe debatiraju o budućnosti Europe, UNICEF i Eurochild pokrenuli su online anketu pozivajući djecu i mlade da podjele svoje viđenje o tome kakvu Europu žele.

Anketa pod imenom “Europa koju djeca žele” skuplja iskustva djece i mladih ljudi o njihovom odnosu prema obiteljskom životu, obrazovanju, društvu te ispituje njihovo viđenje i mišljenje o Europi. Ti rezultati će formirati osnovu za rasprave u Europskom parlamentu.

Anketa je otvorena za djecu i mlade koji žive u EU. Odgovori djece i mladih izvan EU također su dobrodošli. Anketa je dostupna na najmanje 19 različitih jezika i potrebno je otprilike 7 minuta za ispuniti ju. Osobni podaci se ne prikupljaju.ž

Škole i ostale ustanove koje rade s djecom i mladima potaknute su da informiraju djecu o ovoj mogućnosti.

Rok za ispunjenje ankete produženo je do lipnja 2019.

Više informacija i poveznica za anketu mogu se pronaći ovdje.

 

Childhub

You might like..

0
Brisel, 6. jun 2018. godine pokrenuta je "online" anketa dizajnirana da sakupi stavove dece i mladih o budućnosti Evrope, što je jedna od retkih prilika za decu koja žive na starom kontinentu da njihove glasove čuju lideri Evropske unije.…
0
Postojeći pravosudni informacioni sistem (PRIS) pokazao se zastarjelim sa tehničkog i funkcionalnog gledišta i ne pokriva trenutne potrebe pravosuđa. Stoga je Vlada Crne Gore (Ministarstvo pravde) usvojila Strategiju o informacionoj i komunikacionoj…
yes
0
Autorka: Laura Grünberg, Ph.D Profesorka Univerziteta u Bukureštu, Fakultet sociologije, osnivačica AnaLyse Feminist Society AnA, ekspertkinja za pitanje roda i autorka dečje literature. Istanbulska konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja…
yes
0
O vebinaru:           Prezentacija će ukratko opisati rumunski pravosudni sistem za maloletnike sa fokusom na diverzivne metode. U prvom delu, dr Ioan Durnescu će predstaviti relevantno zakonodavstvo koje se primjenjuje na maloletnike. Zatim će…
0
U saopštenju za štampu, Agencija Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona, Europol, objavili su rezultate zajedničke evropske akcije protiv trgovine maloletnicima radi seksualne eksploatacije, prisilnog prosjačenja i radne eksploatacije.…
yes
0
1
O vebinaru: Godine 2015. i 2016. posvedočile su nezapamćenom povećanju broja ljudi koji migracionim rutama, putem mora i kopna, putuju ka Evropskoj uniji, sa ukupno skoro više od milion ipo ljudi koji bespravno ulaze u zemlje EU. Trgovina ljudima …
0
1
Rumunija treba da primeni nacionalni informacioni sistem za usvajanje dece, saopštila je vlada 17. septembra. Projekat, koji košta oko 9,7 miliona evra, deo je rumunske Nacionalne strategije za digitalnu agendu 2020. Cilj mu je da pojednostavi…
yes
0
6
Organiziramo webinar kako bismo prikazali rezultate rada koje je provelo Vijeće baltičkih zemalja u suradnji s Međunarodnim centrom za razvoj migracijske politike (ICMPD) kao dio TRAM projekta (Trgovanje ljudima migracijskim rutama prema Europi…
yes
0
4
Terre des hommes Moldavija je organizovala obuku o sistemu i politikama zaštite dece u sportu, za 164 pedagoga, predstavnika 12 škola fudbala iz Moldavije, koji su učestvovali na seminaru za lidere i trenere u okviru projekta Open Fun Football…
yes
0
2
Više od 50 dece iz porodica sa malim primanjima učestvovalo je u letnjem kampu „Ja imam pravo da učim o svojim pravima putem igre“, u okviru letnjeg kampa održanog od 17. do 21. juna. Kamp je organizovala Gimnazija Ion Creanga u dečijem selu…
0
Ovog meseca, uz pomoć Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona (Europol), španska i francuska nacionalna policija razotkrile su veliku poli-kriminalnu mrežu, umešanu u krijumčarenje migranata i trgovinu ljudima i drogom. Zajednička…
yes
0
1
Drugi vebinar iz mini serije vebinara o forenzičkim intervjuima u Barnahusu ugostićemo 07. marta u 14:00 časova, kako bismo predstavili strategije i pristupe za zadovoljavanje individualnih potreba svakog djeteta i za osiguranje ravnopravnog…
yes
0
1
TERRE DES HOMMES U EVROPI Terre des hommes (Tdh) je vodeća organizacija iz Švajcarske koja se bavi pružanjem pomoći deci. Osnovana 1960. godine, Tdh je posvećen poboljšanju života miliona najugroženije dece u svetu. Kroz naše inovativne projekte…
0
Europol, Agencija Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona, pokrenula je novu radnu grupu za borbu protiv kriminalnih mreža koje učestvuju u švercu migranata i trgovini ljudima. Novoimplementirana operativna platforma naziva se Združena…
yes
0
U 2016. godini Albanija je pokrenula sveobuhvatan proces reforme pravosuđa radi rešavanja nedostataka u pravosudnom sistemu, kao i poboljšanja i usklađivanja postojećeg zakonodavstva o maloletničkom pravosuđu sa međunarodnim standardima. Zakon o…