Za decu uzrasta od pet i po do šest i po godina, koja borave u prihvatnim centrima za migrante u Srbiji, od ove školske godine prvi put počinje obavezni pripremni predškolski program. Ove godine u programu je 38, od ukupno 333 dece koja su već raspoređena u osnovne škole.

Sistematski pregledi budućih predškolaca iz migrantskih centara su u toku u domovima zdravlja, a realizuju se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prošle školske godine omogućilo je da sva deca osnovnoškolskog uzrasta, koja su bila u prihvatnim centrima za migrante, pohađaju nastavu.

 

Doneto je Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, kojim je propisano da škola mora da pripremi i realizuje Plan podrške deci migrantima.

Škole su u obavezi da pripreme program adaptacije i prevladavanja stresa, kao i program ubrzanog učenja srpskog jezika na dopunskim časovima. Taj pristup pokazao se veoma efikasnim i omogućio da sva deca progovore srpski jezik. Obaveza nastavnika i nastavnica je da planiraju i prilagođavanje rasporeda pohađanja nastave, didaktičkog materijala, kao i metoda i načina rada.

U obrazovni sistem Republike Srbije sukcesivno je bilo uključeno oko 1.000 dece, a nastavnici/e su osnaženi kroz obuke koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizovalo u 2017/18. godini u saradnji sa UNICEF-om i nevladinim sektorom.

Od oktobra ove godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastaviće sa podrškom školama organizovanjem novih obuka i podrškom školama koje su odgovorile na javni poziv za dobijanje granta iz sredstava MADAD 2 projekta kako bi unapredili rad sa decom/učenicima u toj oblasti.

Priručnik za primenu Stručnog uputstva može se naći na ovoj stranici.

Childhub

You might like..

0
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prošle školske godine omogućilo je da sva deca osnovnoškolskog uzrasta, koja su bila u prihvatnim centrima za migrante, pohađaju nastavu. Doneto je Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica…
0
1
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje poziv svim licima sa teritorije Republike Srbije zainteresovanim za pohađanje programa obuke za pedagoškog asistenta za podršku u obrazovanju dece i učenika iz osetljivih društvenih grupa,…
0
2
Konferencija „Nove tehnologije u obrazovanju” je najveći događaj ove vrste u ovom delu Evrope i uključuje veliki broj domaćih, regionalnih i internacionalnih predavača, čija će predavanja biti fokusirana na konkretne primere dobre prakse upotrebe…
0
Kao rezultat projekta “Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji”, koji je podržala Delegacija EU u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo je da se u Katalog udžbenika na jezicima…
0
Program obrazovanja, za osnovnu misiju ima uključivanje dece u obrazovni sistem odnosno rad na sprečavanju napuštanja škole u saradnji sa čitavim porodicama ali i lokalnim relevantnim akterima. Ponosni smo na činjenicu da smo tokom jedne decenije…
0
4
U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, održan je prvi sastanak operativne radne grupe za zaštitu od vršnjačkog nasilja, koja je oformljena na osnovu sporazuma resornih Ministarstava, a na predlog  Ministarstva…
0
Publikacija "Smernice za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama" je deo projekta koji se realizuje u Srbiji, u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna…
0
U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF je danas pokrenuo nacionalnu kampanju pod nazivom „Svaki trenutak je važan“. Cilj…
0
Jedna od članica Mreže organizacija za decu Srbije „Prijatelji dece opštine Požarevac“, realizovala je konferenciju na temu “Zaštita dece od nasilja kroz međusektorsku saradnju”. Konferenciji su prisustvovali predstavnici vaspitno-obrazovnih…
0
5
Predstavljamo vam publikaciju “Deca u digitalnom dobu”. Publikacija može biti vrlo korisna za sve stručnjake koji rade u obrazovanju ali i za sve one koji su uključeni u rad sa decom i učestvuju u njihovom obrazovanju, uključujući roditelje i…
0
Povodom svetskog dana borbe protiv siromaštva Mreža organizacija za decu Srbije podseća da je blizu 400 000 dece u riziku od siromaštva. Bojimo se da visokom riziku od siromaštva doprinose i troškovi obrazovanja koje bi trebalo da bude besplatno i…
0
Prvi sastanak radne grupe za rani razvoj dece, posebnog tela Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, održan je 15.10.2018.  godine u Beogradu. Radna grupa je formirana odlukom Saveta za prava deteta 1. marta 2018. godine, u cilju postizanja…
0
UNICEF i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije, najavili su danas pokretanje zagovaračkih kampanja koje će biti sprovedene u 20 opština u Srbiji kako bi se poboljšao odgovor na nasilje nad decom. Suština ovih…
0
Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja rodno zasnovanog nasilja sprovedenog u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, kao i iskustva prevencije rodno zasnovanog nasilja u školama. Na okruglom stolu govorili su Ministar prosvete,…
0
6
U Srbiji, je počeo sa radom nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, a građani mogu da prijave zloupotrebu interneta i ugrožavanje bezbednosti dece na internetu na broj telefona 198-33. U rad centra uključeni su i Ministarstvo …