Obećavajuće prakse

Ova strana predstavlja kolekciju opisa i sažetih pregleda praksi zaštite d(j)ece koje su isprobane i testirane te se pokazale kao efikasne. Nazvati ih „najboljim praksama“ bi bilo neadekvatno, ali one ipak svojim rezultatima dosta obećavaju. Nadamo se da ćete naučiti nešto iz njih!

11 items available. Click here to search.
Ka van-nastavnom programu: Popodnevni časovi u svrhu smanjivanja obrazovnog jaza
Deca iz etničkih manjina koja žive na Kosovu, posebno iz RAE zajednice, zaostaju u svom školskom gradivu u odnosu na većinu učenika, i to iz nekoliko razloga.
Vršnjačko nasilje među učenicima 5. razreda osnovne škole i preventivne mere
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita rasprostranjenost fenomena nasilništva među učenicima 5. razreda osnovne škole, kao i korišćenje mera za njegovu prevenciju. Istraživanje je sprovedeno u dve faze.
ČETIRI ALTERNATIVE UMESTO PRITVORA ZA MALOLETNE PRESTUPNIKE: PRIRUČNIK ZA DOBRU PRAKSU U EVROPI
Sledeći odlomak sažima glavne zaključke u vezi sa alternativama za pritvor kod maloletnih prestupnika kao i ključne dobrobiti za sve učesnike u tim procedurama.
Pozitivne prakse za dečiju participaciju u EU: deca pod zaštitom i deca na alternativnom smeštaju (ChildHub sažetak)
Participacija deteta u svim aspektima savremenog društva je izuzetno važna za pravilan razvoj dece.
Pozitivna praksa za uključivanje dece u društvo u okviru EU: deca sa posebnim potrebama
Uključivanje dece u sve aspekte modernog društva od izuzetne je važnosti za njihov dobar razvoj.
Pozitivna praksa za uključivanje dece u društvo u okviru EU: deca sa posebnim potrebama
Uključivanje dece u sve aspekte modernog društva od izuzetne je važnosti za njihov dobar razvoj.
Četiri pozitivne prakse za socijalnu inkluziju romske zajednice [Izveštaj Centra]
U poslednjih nekoliko godina, naročito u okviru Decenije za inkluziju Roma, mnogo toga se saznalo o načinima za ostvarivanje socijalne inkluzije Roma. Decenija je započela konferencijom u Budimpešti 2003.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922