Direktorijum za organizacije

Ovo je popis organizacija Child protection Huba koji rade na području zaštite d(j)ece u Jugoistočnoj Europi. Kliknite na linkove ispod da biste pregledali profile organizacija, uključujući osobe koje tamo rade, organizacijske novosti, ponude za posao i izvore.

Ako ste dio organizacije koja je već na listi, vodite brigu da ste se povezali sa organizacijom u svom profilu kliknite ovd(j)e

Ako Vaša organizacija nije još na listi, ovako možete kreirati organizacijski profil da ju promovirate ispunite kratki obrazac

Alo ! Mik
"Alo! Mik" is a non-governmental Christian organization (NGO) that supports the interests of underprivileged children, helping them build their future.
ARSIS – Association for the Social Support
ARSIS – Association for the Social Support of Youth is a Non Governmental Organization, specializing in the social support of youth that are in difficulty or danger and in the advocacy of their rights. The main target is the prevention of youth ma
Association DUGA
We believe that only empowered and mindful adults can support vulnerable children and youth on their journey of growth and development in a society which undergoes various processes of social transformation.
Centar za Integraciju Mladih
Centar za integraciju mladih (CIM) je udruženje građana osnovano 2004. godine od strane grupe studenata sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Fakultet za defektologiju) Univerziteta u Beogradu.
Defence for Children International- Belgium (DCI-Belgium)
Defence for Children International – Belgium (DCI-Belgium) exists since 1992 and has implemented numerous projects in the field of juvenile justice.
Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers (Fedasil)
The Federal Agency for the reception of asylum seekers (Fedasil) is a public interest organisation from Belgium operational since May 2002. 
Fundacja OCALENIE
Ocalenie Foundation has been working since 2000, helping refugees and immigrants in Poland by providing legal, psychological, trainigs, housing, Polish language courses, in order to help refugees integration.
Hrabri telefon
Obezbeđivanje visokokvalitetnih usluga u oblasti psihosocijalnih aktivnosti, u partnerstvu sa drugim zainteresovanim stranama širom Hrvatske, u skladu sa potrebama ciljnih grupa i nalazima naučnog istraživanja.
IN Fondacija (INF) – Fondacija za socijalnu inkluziju dece i mladih iz Bosne i Hercegovine (BiH)
IN fondacija je osnovana u julu 2009. godine, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života dece i mladih u zemlji, kroz promociju socijalne inkluzije u svim sferama života koje su relevantne za njihov rast i razvoj. U 2012.
INDIGO – Grupa za decu i mlade
Misija organizacije: Stvaranje adekvatnih uslova za život, razvoj, učešće i stvaralaštvo dece i mladih unapređivanjem obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, podsticanjem kulturnog stvaralaštva i promovisanjem aktivizma, različitosti, nenasi

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922