1004
1
Online library - Kao rezultat dosadašnjeg iskustva i suradnje s Comune di Milano koja je započela 2017., The International Rescue Committee, u sklopu REEC projekta (Reinforce Educators Empower Children), razvija novi pristup kombinirajući HC i SEL alate i metodologije (prethodno…
34
0
News - Ukrajina ima jednu od najviših stopa institucionalnog zbrinjavanja u Evropi, sa oko 100 000 djece koja žive u nekom obliku rezidencijalnih ustanova. Ovo stvara mnoge rizike i poteškoće za djecu koja su suočena sa ratom, uključujući zarobljenost u zemlji i…
444
0
Online library - Zlostavljanje djece krovni je pojam koji obuhvaća sve oblike zlostavljanja i zanemarivanja koji mogu biti naneseni djetetu; svi oblici fizičkog, psihičkog i seksualnog zlostavljanja i zanemarivanja. Zlostavljanje djece vrlo je teško izmjeriti, a mnogim zemljama još…
42
0
News - U novom izvještaju Nezavisne istrage o seksualnom zlostavljanju djece (IICSA), objavljenom početkom marta, utvrđeno je da institucije često daju prioritet svojoj reputaciji u odnosu na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Anketno vijeće je ispitalo probleme u 13…
78
0
News - Program KCSS za zaštitu djece od zlostavljanja u sportu i slobodnom vremenu privodi se kraju, međutim, organizacija Terre des hommes predviđa njegovo proširenje i na druge oblasti dječijih aktivnosti. Dvije godine nakon pokretanja, program Održavanje…
37
0
News - U otvorenom pismu 20 nevladinih organizacija vrši pritisak na Evropsku komisiju da predstavi svoju inicijativu u vezi sa značajnim porastom dječije pornografije tokom pandemije. U 2020. godini, 86% svih materijala o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM) pronađenih na…
132
0
Multimedia - Kratki film, kreiran od strane No Fixed Address, poziva velike IT kompanije da uklone materijal za seksualno zlostavljanje dece. Deca koja su preživela seksualno zlostavljanje žive sa traumom do kraja života. Zbog činjenice da slike i video snimci seksualnog…
165
0
News - Internet Watch Fondacija je otkrila da su mlađa deca bila na meti u velikim razmerama od strane onlajn predatora, tokom karantina, što je rezultiralo trostrukim povećanjem slika seksualnog zlostavljanja na internetu, na kojima su prikazana deca od 7-10 godina. „Toliko…
11
0
News - Bivša povjerenica za djecu, Anne Longfield, je pokrenula novu nezavisnu komisiju za mlade živote s ciljem sprečavanja uključivanja djece u bande. Tokom svoga rada identifikovali su skoro 13 000 djece koja su izložena riziku od kriminalne eksploatacije tokom izolacije. Ove…
12
0
News - Analitičarka u Internet Watch Foundation (IWF) u Kembridžu je radno mjesto Lilian*, mame iz Kembridža, koja ima jedan od najneobičnijih i ponekad najmučnijih poslova na svijetu. Svaki dan pregleda stotine fotografija i sate snimaka seksualnog zlostavljanja djece. Radi na…
49
0
News - Global: Inicijative "It's time to talk!" i Dječji savjetodavni odbori (CAC) pružaju vrijedne uvide i lekcije o poboljšanju kulturnih, političkih, ekonomskih i institucionalnih prepreka za učestvovanje i predstavljanje djece koja rade Dječiji rad i rad Kompleksno pitanje –…
38
0
Online library - Novo zanimljivo istraživanje je ispred nas i tiče se teme brige. Šta je to briga, kako je ostvariti, kvalitet brige kao i zakonske regulative vezano za brigu djece u sistemu brige (smještaju). Istraživanje je uradio Together Trust otkriva da veliki broj djece koja…
13
0
News - Prema izvještaju koji je pripremio Centar za mentalno zdravlje, djevojke koje su zatvorene su u većoj opasnosti od samopovređivanja. Izazovi sa kojima se suočavaju su odgađanje i prožimajuće iskustvo zlostavljanja i nedaća koje su ih zadesile. Prema navedenom izvještaju još…
28
0
News - Crna Gora mora da preduzme odlučne korake na osnaživanju sistema dječje zaštite i efikasnijoj borbi i odgovoru na prodaju i seksualno iskorišćavanje djece, kazala je Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija o prodaji i seksualnom iskorišćavanju djece, Mama Fatima…
20
0
News - UK: Nezavisno ispitivanje seksualnog zlostavljanja djece (IICS) otkriva "šokantne propuste" u načinu na koji velike vjerske grupe pristupaju rješavanju problema seksualnog zlostavljanja djece  IICSA U istrazi se navode tvrdnje protiv lokalnih vlasti, vjerskih organizacija…
29
0
Online library - Istraga koja je ispitivala seksualno zlostavljanje dece u velikom broju verskih organizacija i ustanova u Engleskoj otkrila je „šokantne neuspehe“ u tome koliko je organizacija postupalo sa navodima o zlostavljanju, pri čemu su optuživanje žrtava i zloupotreba…
29
0
Online library -   Novi izvještaj urađen nakon istrage u Velikoj Britaniji, otkrio je veliki broj slučajeva seksualnog nasilja nad djecom,povezanih sa religijama. Ova nezavisna istraga je utvrdila da neke religijske zajednice uopće nemaju uspostavljenu ni politiku zaštite djece.…
24
0
News -   Novi izvještaj urađen nakon istrage u Velikoj Britaniji, otkrio je veliki broj slučajeva seksualnog nasilja nad djecom,povezanih sa religijama. Ova nezavisna istraga je utvrdila da neke religijske zajednice uopće nemaju uspostavljenu ni politiku zaštite djece. Tokom…
57
0
News - Irska: Hotline.ie izvještava o velikom porastu broja fotografija zlostavljanja djece na internetu, pri čemu se gotovo polovina sadržaja distribuira radi zarade Hotline.ie Irski nacionalni centar za izvještavanje jača javnost da na…
208
0
Webinar - Djeca u BiH žive paralelno u realnom i digitalnom okruženju, pri čemu za njih oba okruženja izgledaju vrlo realno. S obzirom na njihove vrlo ograničene kompetencije da prepoznaju opasnost u digitalnom svijetu i da se zaštite od nje, te s  obzirom na ograničena znanja…
98
0
News - Predsjednik Rumunskog fudbalskog saveza i savezna sekretarka Rumunskog gimnastičkog saveza potpisali su javnu obavezu da će poduzeti posebne mjere za zaštitu sve djece koja treniraju i bave se sportom u tim klubovima, što je prvo u Rumuniji. Ova akcija dolazi na inicijativu…
114
0
Multimedia - Ova brošura je napravljena da informiše roditelje o različitim oblicima opasnosti na internetu i načinima da efikasno pomognu i podrže svoju decu. Šta radite ako dođe do seksualnog napada na internetu i kako možete pomoći autističnom detetu od samog početka? Ovaj…
44
0
News - Irska: Kako se povećava broj slučajeva seksualnog zlostavljanja, organizacije ne mogu odgovoriti na pozive u pomoć zbog nedovoljnog finansiranja. Kontekst: Seksualno zlostavljanje u irskom društvu „je epidemija razmjera čak i snažnijeg od Covida“ Nedavne…
10
0
News - Stockholmski centar za slobodu izvještava o tome da Odbor za pravosuđe turskog parlamenta odobrava novu uredbu koja zlostavljačima olakšava bijeg od pravde. Svjedočenje žrtve sada će također trebati imati opipljive dokaze, poput DNK uzoraka, kako bi se moglo izvršiti presuda…
73
0
News - Centar za prava deteta najoštrije osuđuje seksualno uznemiravanje i nasilje nad devojčicama koje se dešavalo u Istraživačkoj stanici Petnica i poziva nadležne organe da hitno reaguju u skladu sa svojim ovlašćenjima i sva odgovorna lica pozovu na odgovornost.  Zabrinjavajuće…
514
0
News - Childline je zajedno sa Internet Watch Fondacijom (IWF) razvila alat za uklanjanje obnaženih fotografija djece i mladih iz online prostora -  Report Remove tool. Djeca i mladi mogu svoju fotografiju koju pronađu prijaviti i nakon pregleda prijave od strane IWF fotografija…
58
0
News - Rumunija: Save The Children podstiče rumunsku vladu da preduzme hitne mere za suzbijanje izloženosti dece nasilju, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i nedostatku obrazovanja. Glavni problemi koje je identifikovao Save the Children Rumunija: U Rumuniji…
118
0
News - Istraživanje Univerziteta u Džordžiji otkrila je vezu između traumatičnih iskustava roditelja u djetinjstvu i njihovog neuspjeha u prenošenju emocionalnih vještina na svoju djecu. Ova je tema toliko važna jer pokazuje kako zanemarivanje u djetinjstvu može uticati na cijele…
613
0
Online library - Zlostavljanje unutar porodice (Intrafamilial Child Torture - ICT) – nova je i kategorija u nastanku zlostavljanja djece - zlostavljanje koje nad djecom vrše njihovi roditelji ili drugi staratelji. Centar za dječju politiku razvio je prvu interdisciplinarnu…
159
0
News - Regrutovanje i eksploatacija dece u oružanom sukobu zabranjeno je međunarodnim pravom, ali hiljade dece regrutuje se širom sveta. Većina je prisilno regrutovana, ali drugi se dobrovoljno pridružuju, naivno verujući u lažna obećanja o spasenju od siromaštva. Ko…