Poseban od(j)eljak: Children in street situation

You can access all the resources on the issue of children in street situation on this single page: news, documents, learning resources, discussions and experts.

News

16. 04. 2019.
Dana 12.04 se u celom svetu obeležavao Međunarodni dan dece uključene u život i rad na ulici. Tim povodom su program „Migracije za razvoj“ (PME), nemačko-srpske razvojne saradnje koju implementira GIZ, Delegacija EU u Srbiji i Centar za... Pročitaj više
19. 03. 2019.
Centar za Integraciju Mladih (CIM) je udruženje građana koje od 2004. godine realizuje programe koji se bave populacijom dece i mladima koja se nalaze u uličnoj situaciji ili su u riziku od boravka na ulici, ali i “decom bez pratnje... Pročitaj više
15. 10. 2018.
Svaka treća osoba na Kosovu živi ispod granice siromaštva, u međuvremenu nezaposlenost raste na preko 30%. Zbog socioekonomskih faktora, mnoge porodice ne mogu priuštiti svojoj deci kvalitetno slobodno vreme i odgovarajuću... Pročitaj više

Learning

25. 10. 2017.
"Otpornost: od istraživanja do prakse" je drugi panel za učenje koji se organizuje u sklopu projekta Building with Bamboo. Tokom webinara učesnici će imati priliku istražiti pristup koji se zasniva na otpornosti u radu s djecom koja... Pročitaj više

Library

26. 02. 2018.
U Republici Moldaviji, za mnogu decu, prva iskustva sa ulicom se dešavaju na vrlo ranom uzrastu, kada su stara svega tri ili četiri godine. Glavni razlozi zbog kojih deca napuštaju svoje domove su: zloupotreba alkohola od strane... Pročitaj više

Children in street situation

[Srbija] Obeležen Međunarodni dan dece uključene u život i rad na ulici
Datum publikacije: 2019
Dana 12.04 se u celom svetu obeležavao Međunarodni dan dece uključene u život i rad na ulici.
[Srbija] Ambasador Evropske Unije u Srbiji, Sem Fabrici, posetio je kafe bar “16”
Datum publikacije: 2019
Centar za Integraciju Mladih (CIM) je udruženje građana koje od 2004.
[Kosovo] Terre des hommes kreira i podržava prilike za integraciju ugrožene dece na Kosovu
Datum publikacije: 2018
Svaka treća osoba na Kosovu živi ispod granice siromaštva, u međuvremenu nezaposlenost raste na preko 30%.
Konsultant za evaluaciju projekta
Datum publikacije: 2018
"Church World Service"  je organizacija zasnovana na veri koja transformiše zajednice širom sveta kroz pravične i održive odgovore na glad, siromaštvo, raseljavanje i katastrofu.
[Srbija] 14. jula organizovan je još jedan Dan za limuNADU za Svratište
Datum publikacije: 2018
Svratište za decu i Centar za integraciju mladih organizovali su četvrtu po redu akciju u okviru koje su ugostiteljski objekti u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu, prihod od prodatih limunada tog dana donirali Svratištu za decu.
[Međunarodni] Srceparajuća, priča koja slavi život o Svetskom prvenstvu Dece ulice
Datum publikacije: 2018
Turnir je bio festival fudbala, pri čemu su neki mladi igrači pokazali širok dijapazon veština, trikova, driblinga i neverovatnih golova.
[Srbija] Svratište za decu je proslavilo svoj 11. rođendan!
Datum publikacije: 2018
U prostorijama Kafe bara „16“ u Beogradu, 31. maja održana je proslava povodom 11. rođendana.
[Moldavija] Deca ulice ili deca koja se nalaze u uličnoj situaciji? Trening za zaštitu dece koja se nalaze u uličnoj situaciji,ponuđen od strane Tdh Moldavija
Datum publikacije: 2018
Nakon kvalitativne studije o deci koja se nalaze u uličnoj situaciji (CSS - Children in street situations) u Moldaviji, a koja je sprovedena u jesen 2017.
[Međunarodni] Međunarodni dan dece uključene u život i rad na ulici
Datum publikacije: 2018
Od 2011. godine u više od 130 zemalja širom sveta 12. april obeležava se kao Međunarodni dan dece uključene u život i rad na ulici. 2017.
[Evropska unija] Konzorcijum za decu ulice pokreće kampanju za implementaciju Opšteg komentara br. 21 UN u vezi dece koja se nalaze u uličnoj situacij
Datum publikacije: 2018
Sa zadovoljstvom najavljujemo da će glavna tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana dece ulice (u daljem tekstu IDSC - International day for street children) takođe pokrenuti i globalnu kampanju Konzorcijuma za decu ulice (u daljem tekstu CSC - Consort

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: