Contemporary issues in child protection

[Međunarodni] Opasnost od povećanja dečijeg rada u svetu usled trenutne globalne krize
Datum publikacije: 2020
Nacionalna mreža za decu Bugarske objavila je podsetnik da je 12. jun svetski dan borbe protiv dečijeg rada.
[Evropska unija] Potreba za urgentnim akcijama kako bi se smanjio efekat pandemije na decu koja su korisnici alternativne nege
Datum publikacije: 2020
7. aprila 2020, Eurochild je održao sastanak tima koji je radio na pitanju dece korisnika alternativne nege.
[Bugarska] Amalipe Centar je sproveo internet anketu o efikasnosti učenja na daljinu za studente iz ranjivih grupa
Datum publikacije: 2020
Amalipe Centar za međuetnički dijalog i toleranciju sproveo je online istraživanje na temu „Učenje na daljinu: prilika za razvoj obrazovanja ili preduslov za produbljivanje obrazo
[Bugarska] Bugarsko civilno društvo poziva komesare EU da pomognu u kampanjama mržnje usmerenim protiv Zakona o socijalnim uslugama
Datum publikacije: 2020
Eurochild je izvestio da je preko 60 bugarskih organizacija civilnog društva (OCD) pozvalo šest komesara EU da apeluje na bugarsku vladu da efikasno deluje protiv kampanja mržnje koje dovode u pitanje potrebe
[Međunarodni] UN se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja
Datum publikacije: 2020
Dana 18. decembra 2019. godine, Treći komitet Generalne skupštine UN-a formalno je usvojio Rezoluciju o pravima deteta, koja se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja.
[Međunarodni] UN se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja
Datum publikacije: 2020
Dana 18. decembra 2019. godine, Treći komitet Generalne skupštine UN-a formalno je usvojio Rezoluciju o pravima deteta, koja se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja.
[Međunarodni] UN se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja
Datum publikacije: 2020
Dana 18. decembra 2019. godine, Treći komitet Generalne skupštine UN-a formalno je usvojio Rezoluciju o pravima deteta, koja se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja.
[Međunarodni] UN se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja
Datum publikacije: 2020
Dana 18. decembra 2019. godine, Treći komitet Generalne skupštine UN-a formalno je usvojio Rezoluciju o pravima deteta, koja se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja.
[Međunarodni] UN se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja
Datum publikacije: 2020
Dana 18. decembra 2019. godine, Treći komitet Generalne skupštine UN-a formalno je usvojio Rezoluciju o pravima deteta, koja se fokusira na prava dece bez roditeljskog staranja.

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: