Poseban od(j)eljak: Gender based violence

You can access all the resources on the issue of gender-based violence on this single page - news, documents, learning resources, discussions and experts.

News

24. 11. 2017.
Ovo je bio moto na međunarodnoj konferenciji koju je organizirao LEARNING ACTION PARTNERSHIP (LAP), uz financijsku potporu Zaklade OAK. Dvodnevni događaj (17.-18. studenog) okupio je stručnjake koji rade s djecom i mladima, sveučilišne profesore i... Pročitaj više
07. 05. 2017.
The Globe i Mail su objavili priču koja oslikava tešku realnost nekih zapadno-afričkih žena i tinejdžera koji migriraju u Italiju. Ukazuje se da se negde u severozapadnom delu sicilijanskog glavnog grada, Palerma, na desetine zapadno-afričkih žena... Pročitaj više
06. 02. 2017.
U oktobru 2016, u bugarskom gradu Pernik, održan je trening za mlade facilitatore. Trodnevni događaj je bio veoma uzbudljiv jer su se ovi omladinci pripremali za budući rad sa mladim ljudima na programu "Životne veštine, liderstvo, neograničen... Pročitaj više

Learning

15. 05. 2017.
Ciljana publika Kurs/Tečaj je otvoren za studente; Postdiplomce; NVO aktiviste i praktičare zainteresirane za interdisciplinarna ljudska prava, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena, migracije; mlade pravnike/odvjetnike... Pročitaj više

Library

01. 05. 2019.
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji. Podaci... Pročitaj više
19. 12. 2017.
Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima. Ovaj dokument predstavlja polazišnu tačku za daljnje... Pročitaj više
19. 12. 2017.
Cilj dokumenta Mapa puta prevencije online i drugih oblika nasilja nad decom na internetu u Republici Srbiji je prevencija i sprečavanje zloupotrebe dece i mladih na internetu i poboljšanje saradnje među uključenim akterima, kao i jačanje sistema za... Pročitaj više

Multimedia

26. 10. 2017.
E-magazin/časopis predstavlja rezultate projekta LEAP, finansiranog od strane EU: životne vještine, vodstvo i neograničeni potencijal, participativne metode za rad s djecom i mladima žrtvama seksualnog nasilja. Partneri u projektu su osnažili... Pročitaj više
30. 06. 2017.
Thames Valley Police su naglasili važnost priče o seksualno odgovornom ponašanju kroz šaljivi animirani video, a koristeći britanski ritual - ispijanje čaja. Rezultat je jednostavan, šaljivi video koji daje jednostavne i jasne upute o tome što znači... Pročitaj više
18. 11. 2015.
Fokusirajući se specifično na seksualno zlostavljanje u krugu povjerenja i također na neke od glavnih poruka Konvencije, Vijeće Europe nudi djeci u dobi od 9 do 13 godina video pod nazivom "Reci nekome kome vjeruješ". Kroz temu... Pročitaj više

Gender based violence

Glasovi iz Sirije 2019
Datum publikacije: 2019
Izdavač: UNFPA
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji.
Mapa puta prevencije nasilja nad decom na internetu u Srbiji
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Save The Children
Cilj dokumenta Mapa puta prevencije online i drugih oblika nasilja nad decom na internetu u Republici Srbiji je prevencija i sprečavanje zloupotrebe dece i mladih na internetu i poboljšanje saradnje među uključenim akterima, kao i jačanje sistema
Mapa puta borbe protiv nasilja nad djecom na internetu u BiH
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Save The Children
Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom na internetu u Bosni i Hercegovini je dokument koji se prvenstveno bavi prevencijom online nasilja nad djecom i mladima.
[Bugarska] Prevencija seksualnog nasilja i iskorištavanja djece je moguća
Datum publikacije: 2017
Ovo je bio moto na međunarodnoj konferenciji koju je organizirao LEARNING ACTION PARTNERSHIP (LAP), uz financijsku potporu Zaklade OAK. Dvodnevni događaj (17.-18.
LEAP: Publikacija o uticaju/impaktu i rezultatima [Document]
Datum publikacije: 2017
E-magazin/časopis predstavlja rezultate projekta LEAP, finansiranog od strane EU: životne vještine, vodstvo i neograničeni potencijal, participativne metode za rad s djecom i mladima žrtvama seksualnog nasilja.
Čaj i pristanak [Video]
Datum publikacije: 2017
Izdavač: Thames Valley Police
Thames Valley Police su naglasili važnost priče o seksualno odgovornom ponašanju kroz šaljivi animirani video, a koristeći britanski ritual - ispijanje čaja.
[Italija] Na Siciliji, seksualno ropstvo se drži na ivici afričkog egzodusa
Datum publikacije: 2017
The Globe i Mail su objavili priču koja oslikava tešku realnost nekih zapadno-afričkih žena i tinejdžera koji migriraju u Italiju.
Bugarski omladinci diskutuju o prevenciji seksualnog nasilja i obucavaju se da budu facilitatori
Datum publikacije: 2017
U oktobru 2016, u bugarskom gradu Pernik, održan je trening za mlade facilitatore.
Promocija učenja o oporavku i (re)integraciji nakon što je dete doživelo seksualnu eksploataciju
Datum publikacije: 2016
Izdavač: RISE Learning Network
Ovaj priručnik je dizajniran da pomogne onima koji rade sa žrtvama seksualne eksploatacije - u monitoringu i evaluaciji reintegracije dece i mladih u njihove porodice i/ili njihove šire zajednice.
DATING APLIKACIJE DOPRINOSE PORASTU SEKSUALNIH NAPADA: STRANICE POVEZANE S IZVJEŠTAJIMA O SILOVANJU I ISKORIŠTAVANJU DJECE
Datum publikacije: 2016
Prema Daily Mailu, broj kaznenih prijava koje uključuju aplikacije za upoznavanje ljudi s tendencijom pronalaska partnera za spoj, porastao je sedmerostruko u samo dvije godine -  i uključuju teška kaznena djela kao što su silovanje, zlostavljanje

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: