Support in pandemic times

[Bosnia and Herzegovina] Prepoznavanje i upravljanje negativnim emocijama
Datum publikacije: 2020
Emocije su biološka stanja povezana s nervnim sistemom uzrokovana neurofiziološkim promjenama različito povezanim s mislima, osjećajima, reakcijama u ponašanju i stepenom zadovoljstva ili nezadovoljstva.
[Evropska unija] Potreba za urgentnim akcijama kako bi se smanjio efekat pandemije na decu koja su korisnici alternativne nege
Datum publikacije: 2020
7. aprila 2020, Eurochild je održao sastanak tima koji je radio na pitanju dece korisnika alternativne nege.
[Međunarodni] Povratak u školu - sa maskama za lice, sredstvima za čišćenje ruku, manjim razredima i bez zagrljaja
Datum publikacije: 2020
Iako je #StillLearningcampaing ponudio alate i aktivnosti tokom Korona virusa, milijarda dece ostala je kod kuće zbog izolacije.
#StillLearning [Video]
Datum publikacije: 2020
Izdavač: TheirWorld
Nick Sharratt je poznati ilustrator dečijih knjiga i ambasador za "Njihov svet". Sa crtanjem je počeo u detinjstvu i osećao je da crtanjem može izraziti svoja osećanja i može biti bilo ko.
Održavati učenike motivisanim i uključenim [Website link]
Datum publikacije: 2020
Izdavač: Vlada UK
Britansko ministarstvo obrazovanja zajedno sa školama sastavilo je tehničku belešku o daljinskom obrazovanju za vreme koronavirusa. Evo nekoliko dobrih praksi koje će škole i nastavnici trebati da poštuju o motivaciji, angažmanu i proceni.
Kartice za kišne dane (i socijalno distanciranje)
Datum publikacije: 2020
Izdavač: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Kartice za kišne dane (i socijalno distanciranje) osmišljene su kako bi se pomoglo obiteljima s djecom da se nose s trenutnom zdravstvenom krizom i izolacijom.
[South Eastern Europe] Rad na daljinu, oslonac i podrška djeci u riziku – iskustva i preporuke
Datum publikacije: 2020
IN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH nastavila je svoj rad i aktivnosti kroz pružanje podrške djeci u riziku, na daljinu.
[Bugarska] Amalipe Centar je sproveo internet anketu o efikasnosti učenja na daljinu za studente iz ranjivih grupa
Datum publikacije: 2020
Amalipe Centar za međuetnički dijalog i toleranciju sproveo je online istraživanje na temu „Učenje na daljinu: prilika za razvoj obrazovanja ili preduslov za produbljivanje obrazo

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922