News

08. 11. 2019.
Odlomak izjave i ocene o situaciji trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kojom se identifikuje ostvareni napredak ali i preostali izazovi u borbi protiv kršenja ljudskih prava: Deca, posebno iz romskih zajednica, izložena su prisilnom i... Read more
18. 10. 2019.
Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar), kampanje koju je 2005. godine pokrenuo Savet Evrope s ciljem podizanja svesti o Konvenciji o borbi protiv trgovine ljudima. Marija Pejčinović Burić, Marija Pejčinović Burić,... Read more
09. 07. 2019.
Bugarska nacionalna televizija objavila je izveštaj o SOS Dečjim selima i njihovom projektu "Svitac - osvetli tamu". Izveštaj skreće pažnju na obuku hranitelja, socijalnih radnika, psihologa i specijalista koji rade sa decom o tome... Read more

Library

29. 07. 2016.
U ovom izveštaju Evropskog Parlamenta, koji govori o zastupljenosti raznih vrsta nasilja nad decom u celoj Evropi, negira se uobičajena pretpostavka da nasilje predstavlja veći problem u zemljama u razvoju. Evropski Parlament zapravo na osnovu... Read more

Learning and multimedia

24. 12. 2018.
U okviru projekata koje Centar za Integraciju Mladih sprovodi u partnerstvu sa Save The Children sa ciljem pružanja podrške i zaštite deci izbeglicama i migrantima, tim iz prihvatnog centra u Vranju je, zajedno sa decom realizovao 5... Pročitaj više
12. 12. 2018.
Organiziramo webinar kako bismo prikazali rezultate rada koje je provelo Vijeće baltičkih zemalja u suradnji s Međunarodnim centrom za razvoj migracijske politike (ICMPD) kao dio TRAM projekta (Trgovanje ljudima migracijskim rutama prema Europi... Pročitaj više
08. 03. 2018.
Usain Bolt će igrati UNICEF-ovu dobrotvornu fudbalsku utakmicu u junu mesecu 2018. godine. Olimpijski sprinter će biti kapiten ekipe Ostatka sveta 11, dok će pevač Robbie Williams predvoditi tim Engleske.

Trgovina d(j)ecom

Eksploatacija djece, radikalizacija i trgovanje: ključna pitanja
Datum publikacije: 2016
The Guardian izvještava o raspravi stručnjaka o tome na koji se način socijalni radnici i drugi praktičari mogu boriti protiv eksploatacije djece. Nakon rasprave, zajednički su složili listu najboljih savjeta koje su podijelili.
Prepoznavanje dece žrtava trgovine ljudima u kontekstu migracija
Datum publikacije: 2016
Trgovina ljudima je ozbiljan zločin i zloupotreba osnovnih prava pojedinca i njegovog dostojanstva. To uključuje eksploataciju ljudi, često maloletnika, kojima se trguje od strane kriminalaca kao robom a za potrebe ekonomskog dobitka.
Život posle trgovine ljudima: reintegracija žrtava na Balkanu 2007-2014. (sažetak) [Document]
Datum publikacije: 2015
Izdavač: Published by the King Baudouin Foundation
Objavila fondacija kralja Baduina, 23. maja 2015. Autor DŽef Mid.  
Deca poverena drugima: studija o zakonskim uslovima i procedurama vezanim za izlazak i ponovni ulazak rumunskih maloletnika u zemlju u kontekstu trgovine ljudima: uloga javnih beležnika (sažetak) [Document]
Datum publikacije: 2015
Izdavač: Terre des hommes Romania
  Objavio TdH, naslov projekta: “Unapređenje saradnje i pouzdanosti kod bezbednosti kretanja rumunskih maloletnika bez pratnje odraslih”, objavljeno 30.01.2015. Autori Kristinel Buzatu i Klaudija Kampeanu
Crveni krst Srbija - Ne dozvoli da te prevare - informiši sebe i druge
Crveni krst Srbije je, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u ponedjeljak 30.
Eksploatacija djeteta - slučaj trgovine od strane zakonodavstva tretiran kao zlostavljanje i zanemarivanje; Diskusija slučaja na bosanskom jeziku
Diskusija slucaja: Eksploatacija djeteta - slučaj trgovine od strane zakonodavstva tretiran kao zlostavljanje i zanemarivanje 

Stranice

Partners

Gift of the US Government

Ovaj projek(a)t je finansiran od: