Items tagged with 'vođenje'

Displaying 1 - 10 of 26. Click here to refine your search.
Child Hub je od lipnja počeo sa provedbom Pilot aktivnosti pod nazivom „Korištenje modernih tehnologija u procesu dodatnog obrazovanja i osnaživanja za stručnjake u sustavu socijalne skrbi" u...
Letnji kamp “Ja imam ideju” organizuje KIDHUB – dečji hab posvećen osnaživanju kreativnog potencijala dece od 7 do 18 godina i unapređenju zapošljivosti mladih kroz inovativne obrazovne programe...
  THE NEW DEADLINE FOR APLICATIONS IS SEPTERMBER 6th, 2019 Here it is the list of aplicants as per category: Mentoree: Esmeralda Kingji Matilda Terolli Arjonelda Dhima Klodiana Zogu Mentors:...
Stimulacija razvoja komunikativnih i socijalnih veština kod dece kroz zvuk, pokret i ritam Najnovija istraživanja dečijeg mozga pokazuju da govorno-jezičke igre koje podstiču sva čula u kombinaciji...
U saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, Centar za integraciju mladih je u okviru ChildHub projekta organizovao lokalni trening na temu “Dečija prava u sistemu socijalne zaštite u Republici...
  Centar za podršku "Sociativa" osmišljava, u skladu sa ekspertizom i iskustvom tima, obuke koje imaju za krajnji cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga korisnicima u sistemu socijalne zaštite....
Centar za podršku "Sociativa" osmišljava, u skladu sa ekspertizom i iskustvom tima, obuke koje imaju za krajnji cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga korisnicima u sistemu socijalne  Obuka “...
Više od 30 izbeglica, zajedno sa ženama i decom iz lokalnih zajednica učestvovalo je u prvom treningu psihosocijalne metodologije “Pokreti, Igre i Sport” u organizaciji Terre des Hommes-a u Bukureštu...
U petak, 26. oktobra u novosadskom EU Info kutku, od 17 časova,članovi ESN-a (Erasmus student network) će upoznati studente sa organizacijom ali i mogućnostima za studentske razmene. Tom prilikom će...
U Vršcu je završena obuka "Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu", gde je 26 osoba koje rade sa mladima učilo od stručnjaka iz Španije, Engleske, Mađarske i Srbije kako da koriste glumu kao alat...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: