[Albanija] Međunarodna konferencija "POSTIGNUĆA I IZAZOVI PROFESIJE SOCIJALNOG RADA U ALBANIJI"

27. 11. 2017.
Source: 
Terre des hommes in Albania

Odsjek za Socijalni rad Fakulteta socijalnih nauka/znanosti (Univerzitet-a u Tirani), je u suradnji sa sestrinskim odsjekom Univerziteta u Skadru i Elbasanu bio domaćin međunarodne konferencije na temu "POSTIGNUĆA I IZAZOVI PROFESIJE SOCIJALNOG RADA U ALBANIJI", održanoj 25-26.oktobra/listopada 2017.godine.

Cilj ove konferencije je bio istraživati, razvijati i promovirati različite pristupe akademskih i naučnih/znanstvenih istraživanja kako bi se izgradili mostovi saradnje između stručnjaka za socijalni rad u Albaniji, Europi i šire. Fokus je bio na glavnim stupovima socijalnog rada u Albaniji: praksu s djecom, u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj zaštiti/skrbi i pravdi.

Tokom dvodnevne konferencije, pored plenarnih sesija, organizovano je 9 radionica fokusiranih na sljedeće teme:Red socijalnih radnika, Akcije prema osobama sa invaliditetom, Alternativna briga/skrb, Socijalna zaštita/briga/skrb i državna politika, Socijalni rad u pravosudnom sistemu, SW praksa s djecom i porodicama/obiteljima, Standardi SW obrazovanja u Albaniji, Ravnopravnost spolova i zdravstvena briga/skrb - Dobrobit i socijalna zaštita/briga/skrb u Albaniji.

Za svaku od tih tematskih cjelina sastavljen je niz zaključaka i preporuka koji će se u narednim danima konsolidirati i nakon toga dostaviti institucijama politike i donosiocima odluka na razmatranje.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: