Include English

[Bosna i Hercegovina] ’Let’s ginga together’ projekat počinje sa radionicama za djecu u Banja Luci

Let's ginga togheter project started in Banja Luka
18. 07. 2017.

Plavi telefon u saradnji sa sportskim udruženjem „Capoeira Banjaluka“ od 18.7. realizuje 16 kombinovanih radionica kapuere i nenasilne komunikacije za djecu i mlade do 18 godina. Održavanje radionica je omogućeno zahvaljujući Child Protection Hub for  South-East Europe i Terre des hommes koji su omogućili realizaciju projekta Udruženja „Nova generacija“ pod nazivom „Let’s ginga together“. Partner projekta je i Udruženje Roma „Romsko srce“.

Projektom je planirano da u radionicama prednost imaju pripadnici marginalizovanih grupa do popunjavanja slobodnih mjesta za radionice, prije svega djeca romske nacionalnosti. Budući da je Veseli brijeg naselje sa najvećim brojem romske populacije u Banjaluci, te je tu sjedište Udruženja „Romsko srce“, odlučeno je da se tu i sprovode radionice.

Tokom atraktivnih radionica sa puno pokreta djeca i mladi saznaće više o nasilju i diskriminaciji, o razvojnim problemima, prijateljstvu, nenasilnoj komunikaciji i kako se zaštititi. To su sve važne teme za svu djecu i mlade, a posebno za one koji su najčešće diskriminisani i prisutni kao manjina u Bosni i Hercegovini. Ovaj dio radionica će biti osmišljen od strane savjetnika Plavog telefon koji su edukovani za ovo područje i za rad s ranjivom djecom i mladima. Drugi dio radionica je planiran u obliku treninga/radionice kapuere koje će voditi članovi Sportske udruženja "Capoeira Banja Luka". Radionice su osmišljene da počnu sa kapuerom i pokretom uopšte, a da se nastave kroz razgovor i radionice nenasilne komunikacije u opuštenoj i neformalnoj atmosferi.

Kroz ove radionice želimo edukovati djecu i mlade o svim ovim temama, jer čvrsto vjerujemo da je znanje moć i da će na taj način naučiti kako da reaguju u sličnim situacijama i kome se obratiti. Takođe, vjerujemo da se vježbanjem kapuere može pomoći osobama da vjeruju u sebe i da se osjećaju bolje u svojoj koži.

Kapuera je brazilska borilačka vještina sa elementima akrobatike koja se trenira uz muziku. Ona je poznata po svojoj miroljubivosti, ali ako je nužno može da se koristi i u samoodbrani. Takođe, vježbanjem kapuere osoba može poboljšati samopoštovanje, spretnost i domišljatost i rad sa svakim mišićem u tijelu. Kapuera ima svoje instrumente i muziku tako da je dobra za opuštanje i učenje novih stvari.

Plavi telefon je jedna od usluga udruženja „Nova generacija“ i to je besplatna, anonimna i povjerljiva savjetodavna linija za djecu i mlade. Linija je prvenstveno namijenjena djeci koja osjećaju da ih neko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja ili zanemaruje i za one koji znaju ili su vidjeli da je neko dijete zlostavljano i zanemareno. Pored problema nasilja, linija je otvorena za sve probleme koje djeca imaju, a o kojima nemaju sa kim da razgovaraju i od koga da zatraže podršku i pomoć.

Plavi telefon je dostupan na broj 080 05 03 05 svakog radnog dana od 9 do 17h. Linija je besplatna za pozive iz cijele Bosne i Hercegovine bez obzira na mrežu iz koje osoba poziva zahvaljujući kompaniji M:tel.

Topic(s): 

This project is funded by: