[Bugarska] 'Know-how' centar za alternativnu skrb sudjeluje na sastanku na kojem se raspravlja o tjelesnom kažnjavanju u Bugarskoj

05. 07. 2017.
Source: 
Know-How Centre for the Alternative Care for Children

21. Lipnja 2017. predstavnici Centra za alternativnu skrb za djecu na NBU sudjelovali su u okruglom stolu na temu ''Otvaranje nove stranice u razumijevanju tjelesnog kažnjavanja'' zajednički organiziranom od strane Pravobranitelja Republike Bugarske i PULSE fondacije.

Za vrijeme okruglog stola prezentirani su rezultati istraživanja i studija o nasilju nad djecom u Bugarskoj. Rezultati, unatoč nekim kontradiktornostima, upućuju da je nasilje nad djecom u Bugarskoj učestao, ali još uvijek nedovoljno istražen fenomen. Na primjer, 40% od 1839-ero djece pogođene nasiljem u 2015. godini susrelo se s nasiljem u obiteljskom okruženju. 43% sve djece izjavilo je da bi se u slučaju nasilja prvo obratili obitelji za pomoć, dok 23% uopće ne bi potražilo pomoć. Ovi podaci govore sami za sebe o šutnji koja održava praksu nasilja nad djecom te podiže zabrinjavajuća pitanja o normama vezanim uz odgoj djece u Bugarskoj obitelji. Na nasilje te pogotovo tjelesno kažnjavanje još uvijek se gledaja kao na metodu edukacije umjesto kao na nasilan čin i povredu djetetova dostojanstva.

Predstavnici PULSE fondacije predstavili su ciljeve i aktivnosti start-up projekta ''Chapter'' (Poglavlje), financiranog od strane Europske Unije, a pod koordinacijom te fondacije. Projekt spaja stručnjake iz Bugarske, Portugala, Islanda i s Cipra u zajedničkom trudu da razviju metode pozitivnog roditeljstva i podučavanja.

Cilj susreta bio je pokrenuti uspostavljanje Nacionalne Koalicije dionika u borbi protiv nasilja i tjelesnog kažnjavanja djece, pod djelokrugom  Pravobranitelja Republike Bugarske.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: