U periodu od januara do kraja oktobra ove godine, u Srbiji je zvanično identifikovano 38 žrtava trgovine ljudima, a među njima je i 10 devojčica. Stručnjaci koji se bave ovom temom upozoravaju da je broj žrtava daleko veći, jer su u statistici navedene samo one koje su otkrivene i identifikovane.

Sa ciljem borbe protiv trgovine ljudima, a naročito decom, Centar za prava deteta (CPD), u saradnji sa NVO Atina i uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, počeo je sa sprovođenjem projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji“. Ovaj projekat ima za cilj ima da smanji osetljivost dece i mladih na trgovinu ljudima kroz aktivnosti usmerene na podizanje svesti i osnaživanje dece i mladih da prepoznaju trgovinu ljudima i da znaju kako da se zaštite. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022“, a traje od 1. novembra 2021. do 15. juna 2022. godine.

Idejno, ovo je  nastavak projekta „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji” koji je CPD sproveo u saradnji sa NVO Atina, a uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru pomenutog programa, u periodu od marta do septembra 2021. godine.

Tokom narednog perioda, CPD će nastaviti sa promocijom videa „Između sna i jave“, koji je do sada prikazan u deset osnovnih i srednjih škola i SOS Dečjem selu Kraljevo, i digitalne platforme „Zaštita dece od trgovine ljudima“, kako bi dosegao do što većeg broja dece u osnovnim i srednjim školama kroz informativne radionice širom Srbije.

Video i platforma su kreirani kako bi se deca i mladi, a posebno oni koji su u povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, direktno informisali o tome kako da prepoznaju te rizike i kako da se zaštite. U izradi videa učestvovala su deca iz Kluba DX, pri CPD-u, koja su nakon edukativnih radionica na temu prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima aktivno učestvovala i u izradi scenarija za video, kako bi na što bolji način svojim vršnjacima približili temu trgovine decom. Pored toga, aktivno su učestvovali i u oblikovanju digitalne platforme i prilagođavanju sadržaja na jezik koji je razumljiv detetu.

Sa ciljem dosezanja do što većeg broja dece, u saradnji sa Klubom DX biće izrađen poster koji će biti postavljen u školama širom Srbije, a putem holograma deca će moći da pristupe informacijama na digitalnoj platformi.

Uporedo sa ovim aktivnostima, CPD i NVO Atina će sprovoditi kampanju na društvenim mrežama o značaju prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima, a ujedno će se oslanjati na podršku medija u cilju informisanja javnosti.

Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e)

Childhub

Može Vam se svidjeti

no
0
16
Socijalno i emotivno učenje se postavlja kao jedan od prioriteta u planiranju nove školske 2021/2022. godine, kao osnova za motivisanje učenika koji su u prethodnom periodu bili isključeni u radu, njegovanje bogatog okruženja za učenike kao i…
no
0
81
Eurochild je pokrenuo seriju Profila zemalja i prateću Međudržavnu analizu ističući potrebu za boljim podacima i većim ulaganjima u javne politike za rani razvoj djece (ECD), zajedno s ostalim partnerima i nacionalnim koordinatorima  pod nazivom „…
0
26
Centar za socijalni rad je osnovna ustanova u sistemu socijalne zaštite, sa javnim ovlašćenjima u rešavanju o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite. O vebinaru: Mesto, nadležnosti, ovlašćenja i uloge centra za socijalni rad u sistemu…
yes
0
290
U Hrvatskoj je 73,04% djece doživjelo neki oblik nasilja tijekom svog života ili tijekom školovanja (BECAN Hrvatska, 2012). Benčić (2014) tvrdi da djeca koja su bila izložena vršnjačkom nasilju u školama češće pate od depresije i sklona su…
0
49
Centar za integraciju mladih već jedanaest godina uspešno sprovodi Program obrazovanja                                                    sa romskom decom iz neformalnih naselja Program obrazovanja, za osnovnu misiju ima uključivanje dece u…
0
21
Intervjuisanje djece je vrlo osjetljivo pitanje, pa se čak i iskusni ispitivači bore sa tim kako da dobiju potrebne informacije bez ponovnog traumatizovanja djece. Da li ste ikada razmišljali o tome kako bi bilo korisno vjezbati intervjuisanje djece…
yes
0
36
Supervizija u BiH dolazi sa poslijeratnom, međunarodnom podrškom sistemu socijalne zaštite, u okviru angažmana i aktivnosti koje se preduzimaju u organizaciji švedskih međunarodnih organizacija SWEBiH i SIDA. U tom procesu moguće je izdvojiti četiri…
0
47
  Zahtjevi koji se postavljaju pred profesionalne pomagače, posebno one zaposlene u sistemu socijalne zaštite, ne prestaju da rastu i usložnjavaju se. Sa jedne strane, neizbježno je uvođenje novih metoda rada, podizanje standarda kvaliteta,…
0
5
"Campbell Collaboration" i "UNICEF Innocenti" su zajedno radil na razvijanju mape, koju su nazvali "Mega-Mapa", a koja uzima u obzir već postojeće mape i sistematične preglede dobrobiti dece u zemljama sa niskim i srednjim primanjima. Pokrenuta je…
yes
0
10
U prostorijama Kafe bara „16“ u Beogradu, 31. maja održana je proslava povodom 11. rođendana. Proslava je protekla u celodnevnom druženju sa decom, donatorima i prijateljima Svratišta. Tokom dnevnog programa, deca su se zabavljala uz igru i ples…
yes
0
29
Drugi vebinar iz mini serije vebinara o forenzičkim intervjuima u Barnahusu ugostićemo 07. marta u 14:00 časova, kako bismo predstavili strategije i pristupe za zadovoljavanje individualnih potreba svakog djeteta i za osiguranje ravnopravnog…
yes
0
164
Svijest o tome koliko su srećni ljudi koji imaju djecu, imaju u prvom redu roditelji koji su dugo čekali svoje biološko dijete, poslije njih idemo svi mi ostali, kojima smeta plač u noći, igračka u cipelama, penjanje na balkonsku ogradu, kolut…
0
13
O predavaču  Darko Vujović, diplomirani ekonomist, zaposlen u Privrednoj Komori Kantona Sarajevo na poziciji direktora Centra za Privredni Razvoj. Prije Privredne Komore Kantona Sarajevo radio za nekoliko međunarodnih organizacija (ICMC, CARE…
yes
0
65
Terre des hommes Moldavija je organizovala obuku o sistemu i politikama zaštite dece u sportu, za 164 pedagoga, predstavnika 12 škola fudbala iz Moldavije, koji su učestvovali na seminaru za lidere i trenere u okviru projekta Open Fun Football…