[Evropa] Treninzi OEBS-a za simulaciju borbe protiv trgovine ljudima duž migracionih puteva - poziv za učesnike

11. 06. 2019.
Source: 
OSCE

Region OEBS-a je suočen sa velikim migracijama izazvanih tekućim konfliktima, opštom nestabilnošću i nedostatkom ekonomskih mogućnosti u susednim zemljama i regionu OEBS-a. Akteri migracija su izbeglice, migranti, deca bez pratnje i deca odvojena od porodice, osobe bez državljanstva, a svi ovi ljudi su u riziku od iznuda, zlostavljanja, eksploatacije i povremeno trgovine ljudima.

U tom kontekstu, OEBS je razvio projekat „Borba protiv trgovine ljudima duž puteva migracije na Mediteranu“ kao odgovor na trgovinu ljudima u migracionim tokovima u mediteranskom regionu. Projekat ima za cilj jačanje kapaciteta zainteresovanih država članica OEBS-a i partnera za saradnju, posebno iz područja Mediterana, kao i drugih zainteresovanih zemalja iz Afrike, s ciljem efikasnog istraživanja i krivičnog gonjenja trgovine ljudima. Takođe, cilj je i da se odmah identifikuju i adresiraju potrebe žrtava trgovine ljudima putem migracionih i raseljenih puteva promovišući pristup koji se zasniva na multisektorskom pristupu i na ljudskim pravima. Od 2019. do 2021. godine, OEBS će sprovesti tri simulacione vežbe za oko 200 zainteresovanih.

Kursevi se sastoje od realističnih simulacija slučajeva radne i seksualne eksploatacije među izbeglicama i migrantima, uključujući decu bez pratnje i razdvojenu decu. Svaki scenario simulacije nastoji da naglasi konstitutivne elemente THB-a (čin, sredstvo i svrha). Simulacija predstavlja inovativnu tehniku iskustvenog učenja, gde učesnici u toku jedne sedmice ulaze u hipotetičku zemlju/regiju, i gde, na osnovu alata i zakonskog okvira, simuliraju odgovor na borbu protiv trgovine ljudima. Ciklus povratnih informacija je ugrađen u samu simulaciju, kako bi se osiguralo da učesnici uče/ispravljaju greške i razmenjuju međusobno i sa trenerima tokom sedmice.

Učesnici će:

-pohađati sveukupnu obuku zasnovanu na simulaciji, s posebnim akcentom na: fenomenološki, pravni i politički okvir; kontekst i scenario; standardne operativne procedure za identifikaciju i upućivanje žrtava trgovine ljudima, uključujući i međunarodnu zaštitu kao i postupak određivanja stepena ranjivosti u migraciji;

-dobiće uvid u u funkcionisanje obuke zasnovane na simulaciji i saznanja o ulogama i očekivanim interakcijama agencija i stručnjaka koji provode simulaciju;

-biće uključeni u složenu vežbu zasnovanu na simulaciji da bi identifikovali i istražili trgovinu ljudima, te zaštitili i pomogli pretpostavljenim ili identifikovanim žrtvama trgovine ljudima u „stvarnom vremenu i uživo“;     

-imati priliku da promisle o tome kako preneti sopstveno specifično učenje i iskustvo u njihov širi nacionalni kontekst.

Zainteresovane osobe mogu se prijaviti za jednu specifičnu igricu/profil koji je naveden u PRILOGU 1, prema njihovom stvarnom poslu i profesionalnom profilu. Da biste se prijavili, koristite formu u ANEKSU 6. Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. juni 2019. godine *.

Kako se mogu prijaviti?     

Prvo, izaberite poziciju za koju želite da se prijavite u okviru simulacione vežbe, koja odgovara jednom od polja u organizacionoj tabeli (vidi dole PRILOG 1). Tačan profil/uloga svake pozicije je opisana u tabeli (vidi ANEKS 1). 

Zatim popunite obrazac (ANEKS 6) u kojem ćete navesti poziciju za koju želite da se prijavite. Konačno, pošaljite nam prijavni obrazac (najkasnije do 30.06.2019 *) na: cthblivek@osce.org.

Još uvek niste sigurni zašto bi trebalo da učestvujete? Posetite vebsajt OEBS-a (http://vvv.osce.org/projects/cthblivek) da biste pronašli dodatne informacije o ovoj inicijativi OEBS-a. Za više informacija pogledajte dole navedeni dokument Poziv za učesnike i popunite obrazac za prijavu!

Topic(s): 

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922