[Evropska unija] Kakvu Evropu žele deca? UNICEF i "Eurochild" pokreću istraživanje o tome šta žele deca Evrope

03. 07. 2018.

Brisel, 6. jun 2018. godine pokrenuta je "online" anketa dizajnirana da sakupi stavove dece i mladih o budućnosti Evrope, što je jedna od retkih prilika za decu koja žive na starom kontinentu da njihove glasove čuju lideri Evropske unije.

Istraživanje pod nazivom "Deca Evrope žele" (Europe Kids Vant) - zajednička je inicijativa "Eurochild"-a i UNICEF-a. Obuhvaćene teme uključuju iskustvo dece iz života u porodici, školi i društvu, kao i njihove misli o Evropi. Istraživanje je napisano na jeziku koji odgovara detetu kako bi se podstakli odgovori od mlađih od 18 godina.

Rezultati istraživanja biće objavljeni na posebnoj sednici Evropskog parlamenta 20. novembra - Univerzalnog dana dece - kojoj će prisustvovati delegacija dece i mladih ljudi.

Anketa "Europe Kids Want" će razmotriti dečiju perspektivu o migracijama, Evropskoj uniji i njihovim nadama i strahovima za budućnost. Deci je takođe zatraženo da predlože jednu reč koju povezuju sa Evropom.

"Deca i mladi ljudi su važni akteri u budućnosti Evrope. Čestitam UNICEF-u i "Eurochild"-u na razvijanju takvog pristupačnog alata za decu koji im omogućuje da daju povratne informacije o svom životu kao i da podele svoje nade za budućnost. Kao donosioci odluka, mi moramo da slušamo stavove dece i da bolje dizajniramo politiku koja odgovara njihovim potrebama", navela je Evropska poslanica Catarina Cinici, kopredsjedavajuća grupe za dečija prava u Evropskom parlamentu.

"Slušanje i angažovanje dece i mladih ljudi je prvi korak ka njihovom osnaživanju za izgradnju Evrope koju žele. Ja, zajedno sa ostatkom grupe za dečija prava u Evropskom parlamentu, radujem se raspravi o rezultatima istraživanja sa decom na plenarnom skupštinskom parlamentu u novembru", dodala je evropska poslanica Ana Maria Coraza Bild, predsjedavajuća grupe Evropskog parlamenta za dečija prava.

Istraživanje je razvijeno od strane stručnjaka za prava deteta i testirano je sa fokus grupama dece. Posle današnjeg pokretanja, ono će ostati otvoreno do 21. septembra 2018. godine. Škole i druge institucije koje rade sa decom i mladim ljudima se podstiču da koriste smernice koje su pružene "online" kako bi stimulisale detaljne diskusije vezane za pitanja u istraživanju.

Istraživanje je otvoreno za decu svih uzrasta. Iako je istraživanje usmereno ka deci i mladim ljudima koji žive u Evropskoj uniji, dobrodošli su i odgovori dece koja žive izvan EU. Istraživanje će biti dostupno na najmanje 19 jezika.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: