Evropski dan zaštite djece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja obilježava se 18. novembra. Ove godine Evropski dan se fokusira na temu „Učiniti krug povjerenja zaista sigurnim za djecu“.

"Krug povjerenja" uključuje ljude kojima dijete vjeruje i koji imaju autoritet ili uticaj. Na primjer, roditelji ili staratelji, rođaci, nastavnici i drugi stručnjaci u školi, sportski treneri, zdravstveni radnici, kao i vršnjaci djece.

„Za djecu rizik od seksualnog zlostavljanja ne dolazi uvijek spolja – uglavnom dolazi od ljudi kojima vjeruju“, rekla je generalna sekretarka Vijeća Evrope Marija Pejčinović Burić.

Konvencija Vijeća Evrope za zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Konvencija Lanzarote) pojašnjava da je seksualno zlostavljanje kada se odrasla osoba upusti u seksualne aktivnosti s djetetom koristeći priznati položaj povjerenja, autoriteta ili uticaja.

Mnoga djeca nikada ne otkrivaju slučajeve seksualnog zlostavljanja, posebno kada je štetu nanijela osoba koju dijete poznaje, poštuje, vjeruje, pa čak i voli. Žrtva će možda morati da trpi posljedice takvog traumatskog događaja tokom svog života.

Konkretne radnje koje mogu pomoći u sprječavanju seksualnog zlostavljanja:

  • Provjera prošlosti za ljude koji rade sa djecom
  • Obuka stručnjaka za prepoznavanje znakova seksualnog zlostavljanja
  • Obrazovanje djece o seksualnom zlostavljanju koristeći jezik primjeren uzrastu
  • Kreiranje specijalizovane usluge (npr. telefonska linija za pomoć)
  • Podići svijest među roditeljima

Pogledajte ovaj animirani video zapis "Reci nekome kome vjeruješ" (za uzrast 9-13 godina)

Za više informacija i materijala posjetite web stranicu Vijeća Evrope.

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
1
Povodom ovogodišnjeg Dana bezbednog interneta, Savet Evrope predstavio je nedavno usvojenu Preporuku Komiteta ministara državama članicama o smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju. Preporuka je dostupna…
0
73
Vijeće Europe 18. novembra/studenog obilježava treće izdanje Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Zajedno s trenerom digitalnog roditeljstva @DigiParentCoach Elizabete Milovidov, Vijeća Europe…
0
76
U većini slučajeva seksualno iskorišćavanje i seksualno zlostavljanje dece počini neko koga dete poznaje, neko iz detetovog tzv. kruga poverenja, i time nanosi doživotnu štetu detetovom fizičkom i mentalnom zdravlju. Da bi sprečio ove zločine -…
no
0
17
Cilj izdavanja ovog priručnika je usmjeravanje provođenja preporuka Vijeća Evrope o učešću djeteta i mladih ispod 18 godina u donošenju odluka i člana 12. Konvencije UN-a o pravima djeteta. Priručnik „Listen – Act – Change“ koji je Vijeće Evrope…
0
16
Kišinjev je 26. februara bio domaćin nacionalne konferencije o proceni sposobnosti socijalnih radnika za sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarot konvencija) u Republici…
0
14
Trenutno Savet Evrope sprovodi projekat „Borba protiv nasilja nad decom u Republici Moldaviji“. Projekat ima za cilj da pomogne Republici Moldaviji da efikasno sprovede Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i…
yes
0
71
Za organizaciju Save the Children iskorišćavanje djece je krovni izraz koji se koristi za opis zlostavljanja djece koja su prisiljena, prevarena, primorana ili prodana u svrhu iskorišćavanja. Seksualno iskorišćavanje djece je oblik seksualnog…
0
108
Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar), kampanje koju je 2005. godine pokrenuo Savet Evrope s ciljem podizanja svesti o Konvenciji o borbi protiv trgovine ljudima. Marija Pejčinović Burić, Marija Pejčinović Burić,…
0
43
Prema stranici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, svako peto dijete žrtva je seksualnog zlostavljanja, a društvo često šuti o tome. Kampanja Vijeća Europe „1 u 5“ usmjerena na širenje svijesti o seksualnom zlostavljanju djece, završila je…
0
143
Prema Europskom vijeću, počevši od 18. studenog 2015. godine, taj datum je proglašen kao ''Europski dan zaštite djece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja.  Cilj ovog dana bit će podizanje javne svijesti o seksualnom zlostavljanju i…
0
52
Vijeće Europe oglašava poziciju: Project Officer Rok za prijavu je 10.01.2018.godine, a zainteresirani kandidati mogu aplicirati putem on-line sistema, konekcijom na web stranicu:  https://www.coe-recruitment.com/www.coe.int/jobs Aplikacija se radi…
0
25
Članak pokriva bijednu situaciju djece koja traže azil u vezi sa pravom na pristup školi, te izvještaje Human Rights Watch-a i grčkog ombudsmena. Nedavno je Human Rights Watch izjavio da Grčka krši direktive EU jer ne poštuje pravo na obrazovanje…
0
7
Savet Evrope je objavio specijalan izveštaj "Zaštita dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja tokom izbegličke krize." Ključni prepoznati izazovi su: neadekvatno prikupljanje podataka, neadekvatni uslovi u prihvatnim centrima, problemi sa…
0
66
CRCA/ECPAT Albanija, uz učešće ECPAT International -a, PROMISE Barnahus mreže i Kancelarije za prava deteta Saveta Evrope, organizuju Međunarodni forum "BARNAHUS: Uspešan model u zaštiti dece od seksualnog nasilja i eksploatacije", 14. oktobra 2021…