Istraživači iz Dečjeg istraživačkog instituta Murdoch otkrili su da izloženost stresu i porodičnim sukobima mogu imati dugoročne posledice na zdravlje dece. Njihova studija otkrila je da je svako treće dete (i njihove majke) doživelo nasilje od strane partnera ili porodično nasilje do trenutka kada su ta deca napunila deset godina. To uzrokuje veće šanse za emocionalne poteškoće i probleme u ponašanju, a utiče na jezičke veštine, san, krvni pritisak i pojavu astme.

Kako službe i škole mogu pomoći?

Zdravstvene službe i škole moraju se više uključiti u prepoznavanje znakova izloženosti dece nasilju u porodici.

Zdravlje majki

Majke koje su doživele nasilje od strane intimnih partnera u deset godina nakon rođenja svog prvog deteta imale su tri do pet puta veću verovatnoću da dožive simptome anksioznosti, depresije i posttraumatskog stresa (PTSP). Gotovo dvostruko je verovatnije da će doživeti bolove u leđima i inkontinenciju. Da bi došle do pomoći, postoji niz prepreka koje žene moraju prevladati, u rasponu od srama, straha od osude, pristupa i troškova zdravstvenih usluga, diskriminacije i kulturnih stereotipa.

Postizanje najboljih mogućih ishoda

Iako individualne karakteristike utiču na otpornost dece, osećaj pripadnosti i podrška od strane majke, šire porodice, škole i institucija - dodatno pojačava njihovu otpornost.

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
9
Novo istraživanje Instituta za globalno zdravlje u Barseloni (ISGlobal), otkrilo je da je zagađenje vazduha u Evropi odgovorno za 33% svih novih slučajeva astme među decom svake godine. Tim je izvestio da je skoro 200.000 ovih slučajeva moglo biti…
no
0
45
Definisano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), promocija zdravlja u školama podrazumijeva nastanak škola koje „neprestano jačaju svoje kapacitete kao zdravo okruženje za život, učenje i rad“ za sve članove školske zajednice. Pored…
yes
0
7771
Što više saznajemo o nasilju nad decom, sve je jasnije da rešavanje tog problema predstavlja moralni imperativ. Izloženost nasilju, bilo kratkoročna ili dugoročna, ostavlja isključivo negativne posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Podaci takođe…
0
34
"Vreme ispred ekrana" se odnosi na količinu vremena provedenog na svim elektronskim uređajima. Zabrinutost zbog vremena provedenog ispred ekrana prisutna je već neko vreme, jer su studije pokazale da previše vremena provedenog ispred ekrana može…
yes
0
219
U ovom izveštaju Evropskog Parlamenta, koji govori o zastupljenosti raznih vrsta nasilja nad decom u celoj Evropi, negira se uobičajena pretpostavka da nasilje predstavlja veći problem u zemljama u razvoju. Evropski Parlament zapravo na osnovu…
0
6
Vlada Srbije, Grad Beograd i UNICEF su 22. septembra, u hotelu Bristol, u Beogradu, otvorili dečiji kutak za decu izbeglice i migrante, kao i prostor za dojenje za majke sa bebama. Zbog sve veće zabrinutosti zbog položaja izbeglica i migranata u…
0
3
Pred decu koja su smeštena u hraniteljske ili srodničke porodice, život stalno postavlja različite izazove i kompleksne probleme. These kids have special concerns, protections, which are the following: Ažurirani klinički izveštaj AAP opisuje ove…
0
24
Iako u Evropi ima najmanje 55 miliona dece koja svake godine dožive neku vrstu nasilja, prema podacima SZO, interpresonalno nasilje uglavnom se ne prijavljuje. Prema procenama, 9,6% dece mlađe od 18 godina žrtve su seksualnog zlostavljanja, 22,9%…
0
491
Ovaj tekst pruža prevod uvoda i poglavlja “Implikacije za politiku i praksu: sažetak”  iz izveštaja “Rizik od nanošenja štete deci u sistemu institucionalne nege” koji je napisao Kevin Braun (Kevin Browne). Originalni tekst sadrži definiciju onoga…
yes
0
371
Sadržaj webinara: Ključni koncepti mentalnog zdravlja Prema savremenom poimanju mentalno zdravlje se ne definiše više samo kao odsustvo bolesti nego kao pozitivna kategorija koja označava: “...stanje blagostanja u kome pojedinac realizuje svoje…
0
30
ISTANBUL, Turska - S 13 godina Sesili još uvijek ima puno različitih ideja o tome šta bi mogla biti njena budućnost. Njezin omiljeni predmet u učionici je fizika, a kaže da je kao potencijalne putove u karijeri zanimaju dizajn interijera i modni…
yes
0
1817
U iscrpnom uzveštaju iz 2012, UNICEF u saradnji sa Savetom Evrope i vladom Norveške ističe važnost suzbijanja svih vrsta nasilja u obrazovnim sistemima. Nasilje u školama se manifestuje u raznim vidovima (fizičko, psihičko i seksualno), a počinioci…
0
10
U nastavku donosimo kolumnu prof. dr. Gordane Buljan Flander, ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba koja već više od trideset godina radi sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. U ovoj kolumni govori nam o tome kako se…
0
117
Pored očiglednih ljudskih posledica seksualnog zlostavljanja dece, postoje i značajne ekonomske posledice koje se ogledaju u manjoj produktivnosti i preopterećenosti socijalnih službi. Na globalnom nivou, procenjuje se da manjak produktivnosti koji…
0
7
'Otpornost se smatra zaštitnim alatom koji podržava pojedince kad se suoče s izazovima.' Sergey Nivens. Kako bi osnažili nastavnike da obogate učenje učenika, predavač i izvršna direktorica dr. Sarah Tillott i kolege istražuju teoriju otpornosti,…