Međunarodna konferencija o radu sa porodicama - “EFFECTS: Stručnjaci za porodice o efektivnim konceptima obuka i podrške”

01. 12. 2016.
Source: 
http://knowhowcentre.nbu.bg

Dvodnevna konferencija na temu rada sa porodicama, kao deo projekta “EFFECTS: Stručnjaci za porodice o efektivnim konceptima obuka i podrške”, održana je u Freiburgu, od 29. do 30. novembra. Predstavnici Know-How Centra za alternativnu brigu o deci, prisustvovali su konferenciji na poziv Tulip Fondacije.

Univerziteti i nevladine organizacije iz Nemačke, Britanije, Hrvatske, Švedske i Bugarske - okupili su se kako bi pronašli odgovore na pitanja poput: 

''Šta znači kvalitetna edukativna podrška i koji je najadekvatniji način za odgovaranje na potrebe porodica?''; 

''Koji su to glavni kvaliteti koji su neophodni u izgradnji i vođenju jednog porodičnog centra?'';

''Kako porodice mogu postati aktivno uključene u planiranje aktivnosti za svoju decu?'';

''Pronalaženje balansa između porodice i karijere'';

''Kako ranjive porodice mogu biti podržane u roditeljstvu?''

 

 

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: