Multidisciplinarni pristup u radu i prevenciji neadekvatnih oblika ponašanja djece i mladih - održan trening za B-H profesionalce

  • Trening za B-H profesionalce, Banja Luka 16.juni 2016.god.
17. 06. 2016.

U  Banja Luci je 16.juna 2016.godine održan trening za profesionalce koji rade sa djecom i za djecu, na temu

Multidisciplinarni pristup u radu i prevenciji neadekvatnih oblika ponašanja djece i mladih.

Učesnici - stručni saradnici u  centrima za socijalni rad i nadležnim agencijama za sprovedbu zakona sa područja Banja Luke, Čelinca, Prnjavora, Prijedora, Bihaća i  Bosanske Krupe, su na jednodnevnoj radionici uz podršku trnereica - dr. Ivane Zečević i Samire Hunček obrađivali  primjenu multidisciplinarnog pristupa u preventivnom radu sa djecom i mladima sa fokusom na smjernice za postupanje po pojedinim sektorima. Poseban fokus dat je reagovanju u slučajevima nasilja nad djecom, smjernicama za postupanje i sistemu ranog prepoznavanja.

Ova radionica je prvi u nizu tri jednodnevna treninga za B-H profesionalce, koji se realizuje u sklopu aktivnosti Child Protection Hub projecta.  

 

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: