Multidisciplinarni timovi za zaštitu djece: formalnost ili realnost?

11. 11. 2015.

Timovi i stručnjaci predstavnici različitih interesnih skupina za zaštitu djece okupili su se zajedno na konferenciji pod nazivom ''Dijeljenje realiteta rada u multidisciplinarnim timovima'' organiziranu od strane Child Protection Hub-a, Terre des Hommes i dječjeg pravobraniteljstva Prištine, Kosovo, od 9. do 10. studenog 2015.

Konferencija je okupila oko 60 ljudi iz 13 zemalja, predstavnike državnih tijela, policije, zdravstvenog i edukativnog sektora, socijalne radnike i pripadnike nevladinih organizacija. Ovisno o njihovom interesu i kapacitetima, prisustvovali su predavanjima o legalnim aspektima i mandatima, strukturama i vodstvu u radu multidisciplinarnih timova (MDT), njihovoj učinkovitosti i funkcioniranju, kapacitetu zajedničkog truda, nadziranju i evaluaciji MDT usluga. 

Dok su neke države otkrile mnogo sličnosti između svojih politika i procedura, i dalje je postojao prostor za učenje jednih od drugih. Sudionici su dijelili vlastite priče i slučajeve, koji su često djelovali inspirativno na druge. Myra Ter Mulen iz ''Zaštita za djecu'' podijelila je primjer iz njenog iskustva u praksi: ''Sudjelovali smo u zajedničkom treningu za članove multidisciplinarne grupe i gledali smo u sliku djeteta postavljajući pitanje mogu li se na slici vidjeti znakovi zlostavljanja. Kada od policijskog službenika čuješ kako sa potpunom sigurnošću govori ''iz djetetovih očiju se vidi da je zapostavljeno, oči su prozor u dušu'' – onda znaš da je trening bio uspješan.''

Sudionici su često isticali da, iako u mnogim zemljama regije postoje službene procedure i zakoni razvijeni za MDT, primjena u svakodnevnim situacijama i dalje predstavlja izazov. ''Zaista, naglasak na tehničke i proceduralne strane često dovodi do vrlo formalnog pristupa s koncentracijom na isključivo postupak.'' potvrđuje Stephanie Delaney, internacionalna savjetnica za zaštitu djece.

U cjelini, sudionici su dijelili ideje o MDT kao o vrlo efektivnom pristupu koji stvara dijeljeno razumijevanje, razjašnjava procedure i praksu, identificira uloge, očekivanja i odgovornosti te razvija vještine i znanje.

Temeljem potreba koje su sudionici navodili, Child Hub će organizirati webinare kako bi se dodatno istražilo iskustvo multidisciplinarnog rada u određenim zemljama regije i kako bi se također objavio rad koji će sumirati modele MDT rada u regiji. 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: