Nagrada za digitalno blagostanje, proizašla iz Cyber Resilience and Internet Safety (CR-IS) Badge, pokrenuta je Digital Schools Award šemom tokom 2019. godine. Revidirana je kako bi se stavio veći naglasak na digitalno blagostanje — uticaj korišćenja digitalne tehnologije na socijalno i emocionalno stanje dece i mladih. Sajber otpornost je ključna ambicija Strateškog okvira škotske vlade za sajber otpornu Škotsku, objavljenog u februaru 2021. Nagrade za digitalno blagostanje su odgovor na povećanu količinu vremena koje deca i mladi provode na mreži, i rizike koje to uključuje, kao i potrebu za digitalnim blagostanjem u školama kao rezultat učenja na daljinu a u vezi sa pandemijom.

Ciljevi digitalnog blagostanja su:

  • pružanje mladim ljudima posedovanje veština i samopouzdanja potrebnih za navigaciju u digitalnom svetu;
  • podrška sajber otpornosti i bezbednosti na internetu u školama.

Nagrada će biti ponuđena kao samostalna značka od strane Digital Schools Avard Scotland, koja je osnovana 2016. godine, u partnerstvu sa Education Scotland, Jedinicom za zaštitu dece škotske vlade, Policijom Škotske i HP-om, u cilju podrške podučavanju digitalnih veština u školama. Nacionalni i evropski stavovi uključeni su u plan za unapređenje digitalnog zdravlja učenika kroz sajber otpornost i prakse onlajn bezbednosti.

Program uspostavlja:

  • Otpornost na sajber i internet bezbednost se integrišu u planiranje škole i kroz sve predmete, uz pozitivan etos digitalnog blagostanja koji podržava.
  • Sajber otpornost i elementi bezbednosti na internetu u časovima nastavnika
  • Studentski lideri promovišu i ohrabruju digitalno blagostanje svojih vršnjaka. Škole mogu saznati više ovde.

Škole se mogu više informisati ovde.

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
107
4. novembra 2021. obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja i maltretiranja u školi, uključujući i digitalno nasilje! Ove godine će biti obeležen pod temom „Borba protiv digitalnog nasilja i drugih oblika onlajn nasilja u kojima su deca…
no
0
23
Sistemske nejednakosti dovele su do štetnog uticaja, u velikom obimu, pandemije Covid-19 na mentalno blagostanje i zdravstvenu zaštitu mladih različitih rasa. UK Youth, Center for Mental Health i The Diana Award sa uzbuđenjem najavljuju novu…
0
16
Evropska komisija je predstavila novi alat kojim će svim školama u EU, Rusiji, Gruziji i Srbiji pomoći da preispitaju upotrebu digitalnih tehnologija u podučavanju i učenju. Projekat SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use…
0
109
The International Telecommunication Union objavila je knjigu smernica za roditelje i vaspitače o tome kako zaštititi decu na internetu, u okviru Child Online Protection (COP) inicijative. Danas, približno 4,1 milijarde ljudi koristi internet, a…
no
0
12
Novi uvidi o pozitivnom odstupanju, mortalitetu odojčadi i otpornosti zajednice Pozadina Društveni i demografski faktori utiču na zdravlje na nivou pojedinca i zajednice Ranije su se koristile različite mere poput mortaliteta i prevalencije…
0
89
#CovidUnder19 initiative pokrenula je ovu peticiju upućenu prema svjetskim liderima Mi, dolje potpisana djeca, mladi ljudi i odrasli saveznici, pišemo ovo otvoreno pismo našim vođama kako bi dokazali i podijelili iskustva o ljudskim pravima djece i…
yes
0
79
          U oktobru je desetine djece i nastavnika iz 15 škola u lokalnih zajednica Olt, Dolj, Gorj, Bacău + Bukurešt učestvovalo u konsultacijama o rodnom nasilju u školama. Tim Terre des hommes iz Rumunije koji vodi projekat "ACTIVE-Act…
no
0
59
Definisano od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), promocija zdravlja u školama podrazumijeva nastanak škola koje „neprestano jačaju svoje kapacitete kao zdravo okruženje za život, učenje i rad“ za sve članove školske zajednice. Pored…
0
17
Međunarodni komitet Crvenog krsta (The International Committee of the Red Cross - ICRC) je neutralna, nepristrasna i nezavisna humanitarna organizacija koja radi na zaštiti i pomoći ljudima koji su pogođeni oružanim sukobima i drugim situacijama…
0
24
Iako su internet igrice popularne i zabavne, ono može izložiti decu opasnostima ili rizicima. UKie i Thinkuknov udružili su se radi davanja saveta o onlajn igrama i ćaskanju na internetu. Onlajn igrice su društvene aktivnosti i komunikacija je…
no
0
24
Nemačka: raste zabrinutost zbog potrebnih mera protiv COVID-19 za predstojeću školsku godinu ove jeseni. Pošto nema vakcine za decu mlađu od 12 godina, pokrenute su brojne inicijative za drugu zaštitu dece. Kontekst: Vrlo konkretne mere koje…
0
1
Povodom ovogodišnjeg Dana bezbednog interneta, Savet Evrope predstavio je nedavno usvojenu Preporuku Komiteta ministara državama članicama o smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju. Preporuka je dostupna…
0
20
SIRIUS suorganizuje panel na Međunarodnoj konferenciji o društvenim inovacijama 2021. godine, koja će se održati na Katoličkom univerzitetu u Milanu od 8. do 10. septembra 2021. godine i poziva saradnike da predaju sažetke do 28. februara 2021.…
no
0
43
Vels: seksualno uznemiravanje u školama široko je rasprostranjen problem kako raste broj optužbi Pozadina Seksualno uznemiravanje vršnjaka predstavlja problem u školama širom Velsa Engleska je uvidela da se seksualno uznemiravanje „…