Plavo srce za borbu protiv trgovine ljudima

12. 08. 2015.
Source: 
http://atina.org.rs/vest_svetski_dan_borbe.html

NVO Atina pozvala je građane da učestvuju u kampanji PLAVO SRCE i daju svoj doprinos obeležavanju Svetskog dan borbe protiv trgovine ljudima. Prošle godine, 30. jula, po prvi put je obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Srbija je bila deo ove kampanje. PLAVO SRCE postalo je simbol solidarnosti sa žrtvama modernog ropstva širom sveta, ali i poziv svim državama da pruže svoj maksimum u suzbijanju trgovine ljudima i kažnjavanju počinilaca ovog zločina.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: