PRAVNA KLINIKA ZA PRAVA DETETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA UNION

02. 06. 2015.
Source: 
Pravnik Fakultet

Pravni fakultet Univerziteta Union iz Beograda, Srbija, otvorio je Pravnu kliniku za pružanje besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima koji se vezuju za:

  • Vršenje roditeljskog prava;
  • Lišenje roditeljskog prava;
  • Vraćanje roditeljskog prava

Za više informacija posetite link: http://www.pravnifakultet.rs/pravna-klinika/porodicno-pravo.html

Tagovi: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: