[Srbija] Baza uspešnih primera vannastavnih aktivnosti

22. 01. 2019.
Source: 
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Baza uspešnih primera vannastavnih aktivnosti nastala je na osnovu izabranih radova koje su škole i domovi učenika iz cele Srbije predali na Konkurs Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a koji je bio otvoren od oktobra 2017. do kraja januara 2018. godine. Konkurs nije bio takmičarski, ali stimulacija za učesnike i učesnice je bila mogućnost da njihovi radovi budu uvršeni u Bazu dostupnu na sajtu ZUOV-a, čime se dodatno afirmiše rad njihovih ustanova.

Konkurs je deo trogodišnjeg projekta Jačanje vaspitne uloge škole koji Zavod sprovodi na osnovu Strategije razvoja obrazovanja do 2020. u Republici Srbiji i pratećeg Akcionog plana. Konkurs je imao za cilj da afirmiše škole i domove učenika koji uspešno ostvaruju različite vannastavne aktivnosti radi ostvarivanja vaspitne uloge, kao i da obezbedi bazu primera dobre prakse.

Uslovi Konkursa bili su takvi da su škole i domovi učenika mogli da prijave različite aspekte školskog života, odnosno života u domu učenika, a koji nisu deo redovne nastave, odnosno vaspitnog rada, kao što su: društvene, umetničke, tehničke, humanitarne, kulturne, sportske i druge aktivnosti (uključujući učeničke zadruge, proširenu delatnost škole…); izleti, ekskurzije, nastava u prirodi, letnje škole, istraživački kampovi; aktivnosti u funkciji podrške osetljivim grupama učenika/ca (manjinske grupe, učenici i učenice kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, migranti/kinje, deca koja žive u domovima, deca koja menjaju školu…); aktivnosti u okviru odeljenske zajednice i drugo.

Na Konkurs su stigla 364 rada iz 179 ustanova. Najveći broj ustanova (njih 101) poslao je po jedan rad, 38 je poslalo dva rada, 20 ustanova po tri rada, a 20 ustanova četiri ili više radova. Komisija sastavljena od savetnika Zavoda pregledala je sve pristigle radove i izabrala one koji po svom kvalitetu i inspirativnosti treba da budu u bazi primera uspešnih vannastavnih aktivnosti. U njoj se nalaze radovi malih i velikih, gradskih, prigradskih i seoskih, opšteobrazovnih i stručnih ustanova, a koji se razlikuju po obimu, formi, trajanju, temi i sadržaju. Zbog ovakve raznovrsnosti radova u Bazi postignuto je da ona bude podstrek za pokretanje novih vannastavnih aktivnosti u školama i domovima učenika.

Kako je kvalitet izabranih radova bio izuzetan Zavod je, u oktobru 2018, organizovao Javno predstavljanje odabranih radova sa Konkursa, na kojem je tridesetak škola i domova učenika imalo prilike da na različite načine predstave svoje vannastavne aktivnosti i njihove produkte.

Bazi uspešnih primera vannastavnih aktivnosti možete pristupiti preko ovog linka.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: