[Srbija] Projekat namenjen mladima protiv rodno zasnovanog nasilja: „Mogu da neću“

13. 02. 2018.
Source: 
Autonomni ženski centar

Projekat organizacije Autonomni ženski centar, koncipiran je kao doprinos prevenciji nasilja i realizuje se u periodu od januara 2016. do kraja 2018. godine.

Projektne aktivnosti realizuju se u 15 gradova u Srbiji i obuhvataju rad u 30 srednjih škola i na 8 fakulteta. Dugoročni cilj je da se, u saradnji sa lokalnim ženskim organizacijama civilnog društva, poveća doživljaj bezbednosti mladih devojaka od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Na internet prezentaciji projekta mogu se pronaći korisne informacije, ali i kvizovi namenjeni mladima koji sumnjaju ili žele da provere da li su u nasilnoj vezi.

Više o ovom projektu možete saznati ovde: http://mogudanecu.rs/

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: