U članku se govori o tome šta doktori mogu da urade da pomognu svojim pacijentima da izgrade otpornost dok se suočavaju sa nesrećnim posledicama pandemije COVID-19.

Dok je COVID-19 pogodio ljude u svim starosnim grupama, statistike pokazuju da je pandemija imala razoran efekat na tinejdžere, koji su iskusili veliki strah i neizvesnost u pogledu svoje budućnosti. Posete koje se odnose na psihosocijalna pitanja za decu i tinejdžere porasle su za 24% i 31%, dok je pokušaj samoubistva u leto 2020. povećan za 26% među devojčicama uzrasta od 12 do 17 godina u odnosu na 2019. godinu.

Tinejdžeri i društveni mediji

36% tinejdžera otkrilo je da su im društveni mediji pomogli da se izbore sa pandemijom

Za većinu tinejdžera, društveni mediji su bili glavni izvor informacija

53% devojčica je bilo izloženo najmanje jednom obliku stigmatizacije težine, što je izazvalo nezadovoljstvo prema sopstvenom telu

Pretrage na internetu za „maltretiranje u školi“ i „sajber maltretiranje“ su pale za 30% do 40% u proleće 2020.

Korišćenje pristupa zasnovanog na informisanosti o traumi

Tinejdžeri se suočavaju sa posledicama izolacije, zatvorenim školama, otkazanim događajima i odvajanjem od svojih vršnjaka. Deca i tinejdžeri su trpeli posledice nemogućnosti da se bave aktivnostima koje su ranije pomagale da se nose sa stresom, kao što su provođenje vremena na otvorenom, vežbanje ili upoznavanje sa prijateljima. Stručnjaci sugerišu da je COVID-19 izazvao simptome slične onima kod posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Stoga se lekarima savetuje da, u nezi, koriste pristup zasnovan na traumi – onaj koji razmatra i rešava uzroke traumatskog stresa.

Nastavlja se diskusija da li se pandemija COVID-19 klasifikuje kao traumatski događaj. Dokazano je da produženi strah i osećaj usamljenosti pojačavaju simptome PTSP-a, depresije i anksioznosti.

Izgradnja otpornosti

Roditelji i primarni staratelji mogu pomoći deci da razviju otpornost tako što će ih uveriti da su ona bezbedna, uspostaviti im zdravu rutinu i pomoći im da regulišu sopstvene emocije. Drugi korisni alati su kreativnost, humor i altruizam. Deca moraju da znaju da nisu sama.

Razumevanje otpornosti omogućava lekarima da tretiraju celokupni problem, a ne samo simptome. Lekari koji grade odnose poverenja sa pacijentima mogu lakše identifikovati zdrave puteve ka oporavku.

Tinejdžerima je i dalje potrebno puno ljubavi, uveravanja, strpljenja i pozitivnih primera.

Jezik(ci) materijala

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
212
Knjižica za tinejdžere fokusirana je na pitanja djece i kroz različite scenarije pomaže im u razumijevanju seksualnog zlostavljanja i ostalih kriminalnih djela. Osjećaš li nelagodu kada te gledaju ili dodiruju? Neke gole slike su bile podijeljene?…
0
72
Ovaj izveštaj, kroz pristup na više nivoa, pokazuje da na dobrobit dece utiču dečji postupci i odnosi, mreže i resursi njihovih negovatelja, kao i javne politike i nacionalni kontekst. Kriza COVID-19 koja je zahvatila svet tokom 2020. godine…
0
103
Istraživači iz Dečjeg istraživačkog instituta Murdoch otkrili su da izloženost stresu i porodičnim sukobima mogu imati dugoročne posledice na zdravlje dece. Njihova studija otkrila je da je svako treće dete (i njihove majke) doživelo nasilje od…
yes
0
463
Sadržaj webinara: Ključni koncepti mentalnog zdravlja Prema savremenom poimanju mentalno zdravlje se ne definiše više samo kao odsustvo bolesti nego kao pozitivna kategorija koja označava: “...stanje blagostanja u kome pojedinac realizuje svoje…
yes
0
272
Uvod Neosporno je da su pornografija i seksualno ekspicitni sadržaji koji uključuju decu i tinejdžere masovno rasprostranjeni. Internet je doveo do cvetanja seksualne industrije i stvorio nova sve veća tržišta za seksualne usluge[1]. Svesni ovog…
no
0
11
Diskusija o iskustvima mladih ljudi u sistemu brige sa složenim PTSP-om i načinima poboljšanja podrške Pozadina Mart 2021: ACAMH se pridružuje CAMHS (klub onlajn časopisa) u raspravi o PTSP-u kod mladih ljudi u sistemu brige  Diskusija se…
0
54
Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana dece koja su uključena u život i rad na ulici, Centar za integraciju mladih pokrenuo je kampanju sa ciljem da ukaže na predrasude sa kojima se naši korisnici svakodnevno suočavaju. Deca koja rade na ulici su…
0
24
Dečji komesar za Englesku objavio je izveštaj koji ispituje uticaj Covid-19 krize na decu. Izveštaj otkriva da je manje od 25% dece pohađalo školu od marta, tokom izolacije. Hiljade dece nije imalo odgovarajuće uslove (nedostatak slobodnog prostora…
no
0
19
Svi smo tokom pandemije iskusili poteškoće u snalaženju i nedostajanje naših ustaljenih aktivnosti. Knjiga, Love Hurts, Lit Helps, autora i nastavnika Andrew Simmons govori o tome kako srednjoškolski čas engleskog jezika može poboljšati način na…
0
154
Pandemija COVID-19 pokazala je ljudske i finansijske troškove lošeg ulaganja u zdravstvene usluge među ugroženim grupama u Evropi. Disproporcionalno su pod uticajem nejednakog pristupa zdravstvenim i preventivnim uslugama i loših stambenih, životnih…
0
107
4. novembra 2021. obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja i maltretiranja u školi, uključujući i digitalno nasilje! Ove godine će biti obeležen pod temom „Borba protiv digitalnog nasilja i drugih oblika onlajn nasilja u kojima su deca…
0
10
'Otpornost se smatra zaštitnim alatom koji podržava pojedince kad se suoče s izazovima.' Sergey Nivens. Kako bi osnažili nastavnike da obogate učenje učenika, predavač i izvršna direktorica dr. Sarah Tillott i kolege istražuju teoriju otpornosti,…
0
6
Trenutna pandemija Covid-19 promenila je način života ljudi iz svih zemalja širom našeg regiona. Svi sistemi na kojima su izgrađena naša društva su dovedeni u pitanje i njihovi nedostaci su izloženi u ovoj krizi. Potrebna je pažljiva analiza kako…
0
5
  Kako održavati i promovirati reaktivne odnose tokom pandemije koronavirusa? Iako mjere ostanka kod kuće tijekom pandemije pomažu usporiti širenje virusa, zaštititi naše zdravlje i zaštititi naše bolnice, važno je virtualno se povezati kako bi…
no
0
33
Irska: Kako se povećava broj slučajeva seksualnog zlostavljanja, organizacije ne mogu odgovoriti na pozive u pomoć zbog nedovoljnog finansiranja. Kontekst: Seksualno zlostavljanje u irskom društvu „je epidemija razmjera čak i snažnijeg od Covida…