Alternativni pristupi za ophođenje prema mladima: Dobre strane diverzivnih metoda za mlade ljude koji su u sukobu sa zakonom [ChildHub webinar na Bugarskom]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
19. 10. 2018.
Start and finish time of webinar: 
15.00 - 16.00 ЕЕT
Lecturer: 
 Dilyana Giteva
Joana Terzieva
Organizator: 
Know-how
Novi Bugarski Univezitet

Vebinar je namenjen profesionalcima koji rade sa decom u sukobu sa zakonom.

Vebinar organizuje Program za razvoj udruženja pravosudnih sistema i "Know-how" Centar za alternativnu brigu o deci, Novi Bugarski Univerzitet.

Cilj vebinara je da upozna učesnike sa konceptom diverzivnih mera iz krivičnih postupaka i pozitivnim ishodima koje bi one imale na mlade ljude koji su u sukobu sa zakonom. Tokom vebinara biće predstavljen pregled nacionalnog pravnog okvira u Bugarskoj sa mogućnostima implementacije diverzije, kao i realizovanih aktivnosti u okviru "AWAY" projekta.

Vebinar je deo "AWAY" projekta, koji je sufinansiran od strane REC programa Evropske Unije.

Vebinar će se održati 19. oktobra 2018. godine od 15.00 do 16.00 po istočno evropskom vremenu.

Ukoliko želite da učestvujete, molimo Vas da se prijavite tako što ćete kliknuti na (Prijavi se) dugme. Dan pre početka vebinara dobićete e-mail sa vezom do virtuelne sobe u kojoj će biti održan vebinar. Na dan i sat vebinar-a, pokrenite ovaj link i pratite uputstva.

O predavačima:

Diliana Giteva je diplomirala na Pravnom fakultetu Sv. Klimentu Ohridski 1998. godine u Sofiji. 2003. dobila je stipendiju za program Inicijative za pravo od javnog interesa (PILI - Public Interest Law Initiative Program) na Pravnom fakultetu Univerziteta Columbia u Njujorku. Takođe je pohađala i niz obuka vezanim za ljudska i dečija prava i zaštitu od diskriminacije.

Od 2000. godine Diliana Giteva radi kao advokat, član Advokatske komore u Sofiji.

Diliana Giteva je bila lider i koordinator na više od 20 projekata, kao što su: "Strateški sudski postupci za zaštitu ljudskih prava i zaštitu od diskriminacije", "Praćenje ljudskih prava u Bugarskoj", "Opšte mere za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Bugarske", " Poštena administrativna pravda" i drugi.

Diliana Giteva je autor mnogih članaka i publikacija i ima veliko iskustvo kao predavač na konferencijama i seminarima vezanim za međunarodne standarde ljudskih i dečijih prava i zaštitu od diskriminacije. Učestvovala je u radnim grupama za izradu nacrta zakona, kao i u analizi bugarskog zakonodavstva i predloga za izmene, sa ciljem postizanja usklađenosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava.

Joana Terzieva je Master socijalno-obrazovnog rada i uslovnog otpusta prestupnika sa Univerziteta u Sofiji. Poseduje sertifikat iz psihodramske terapije. Od 2008. godine se obučavala za psihoanalizu, a od 2014. godine je registrovana kao psihoanalitičar u Bugarskom psihoanalitičkom društvu.

Između 2005. i 2014. godine Joana Terzieva radi kao socijalni radnik i psihoterapeut u socijalnim službama koje su usmerene na zajednicu u gradu Ruse gde primenjuje klinički socijalni rad za decu delikvente. Od 2014. godine radi kao slobodni psihoanalitički psihoterapeut i konsultant za prava deteta.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: