Start and finish time of webinar
3.00-4.00 pm CET

Deca mogu biti važni akteri transformacije u društvima, ako im se daju pravi alati, prostor i podrška odraslih. Na ovom vebinaru ćemo razgovarati o moći dece i mladih da podržavaju jedni druge i rešavaju goruće izazove u svojim zajednicama i širom sveta. Pogledaćemo iskustva implementacije participativnih programa u dva različita konteksta, južnoj Aziji (posebno urbanom Pakistanu) i jugoistočnoj Evropi. Kroz ovo ćemo početi da otkrivamo vrstu uticaja koji smisleno učešće može imati ne samo u školama i zajednicama, već i na samu decu i mlade ljude.

 

Prvi deo - Gradovi za decu

„Partneri u učenju“ – Primena "Dete detetu" - učenje tokom COVID-19

Seekho Sikhao Saathi – ili „Partneri u učenju“ – prvobitno je bio jedinstven odgovor na zatvaranje škola tokom COVID-19, za 1500 dece u urbanom siromaštvu u Pakistanu da nastave da uče čak i bez pristupa digitalnim opcijama. Program je prilagođen modelu "Dete detetu" zasnovanom na dokazima, u kojem su starija deca (Veliki partneri ili Barai Saathi) obučavana da realizuju sesije učenja za mlađu decu (Mali partneri ili Chotai Saathi) na bezbedne načine, unutar svojih zajednica.

Gradovi za decu su uspeli da utiču svojim programom na nekoliko nivoa:

  • Benefiti u pismenosti, računanju i motoričkim i socioemocionalnim veštinama za Male partnere
  • Benefiti od socioemocionalnog učenja (SEL) za Velike partnere
  • Benefiti na percepciju na nivou zajednice i škole o dečijem potencijalu

Na ovom vebinaru ćemo podeliti više o rezultatima, kao i poukama iz iskustva implementacije, u procesima podrške deci da postanu prvaci obrazovanja u svojim zajednicama.

Predavačica: Madeeha Ansari, Osnivačica, Gradovi za decu

Madeeha Ansari je pakistanska ekspertkinja za razvoj sa više od 10 godina iskustva sa različitim organizacijama, od škola u zajednici u Pakistanu, preko razvojnih organizacija poput Dete detetu, do konsultantskih projekata sa Malala fondom, UNICEF-om i Terre des Hommes. Kao osnivačica Gradovi za decu, predvodila je dizajn i implementaciju programa za igru, učenje i dobrobit, posebno za decu koja su ugrožena mobilnošću i urbanim siromaštvom.

Madeeha je magistrirala kao Fulbrajt stipendista na Flečer školi prava i diplomatije na Univerzitetu Tafts, a postdiplomsku diplomu stekla na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Ona je deo zajednice Ashoka Changemaker Exchange.

 

Deo 2 – Reagovanje na nasilje među decom u školama i susednim okruženjima – REVIS projekat

Podrška deci da postanu društveno uticajni u reagovanju na vršnjačko nasilje kroz samorazvijena rešenja

Projekat REVIS koji je u toku ima za cilj prevenciju, borbu i reagovanje na vršnjačko nasilje među decom kroz transformaciju društvenih i rodnih normi i ponašanja; kreiranje prostora za decu da preispitaju društvene i rodne norme koje dovode do vršnjačkog nasilja; i da deca razviju rešenja za ove probleme.

Projekat se realizuje u Bugarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Srbiji kroz specifičan program aktivnosti, inicijativa, kampanja u kojima učestvuje 40 škola, 80 zaposlenih u školi i 1600 dece i mladih. Na ovom vebinaru možete poslušati neka iskustva iz pojedinih zemalja i rezultate stečene do sada tokom implementacije projekta, podržavajući decu i mlade na putu da postanu uticajni.

Govornici: REVIS lokalni Koordinatori

eu flag

REVIS projekat je ko-finansiran iz EU Programa Prava, Jednakost i Državljanstvo (2014–2020).

Countries this relates to
Jezik(ci) materijala
Projects and thematic pages
Level of learning

Childhub

Može Vam se svidjeti

0
157
Konceptualni okvir za osnaživanje djece i mladih Uvod Terre des hommes, osnovana 1960. godine, nezavisna je, neutralna i nepristrasna švicarska organizacija posvećena uvođenju značajnih i trajnih promjena u živote djece i mladih, posebno onih koji…
0
8
Socijalna radnica za zaštitu dece opisuje kako su se njen rad i zaštita dece promenili usled koronavirusa. Ona naglašava važnost Nacionalne zdravstvene službe koja je podržala sistem tokom ovih neviđenih vremena. Ona takođe pominje da je oblast…
yes
0
202
Sistemi maloletničkog pravosudnog sistema u Evropi, a posebno u centralnoj i istočnoj Evropi, su prošli kroz značajne promene u proteklih 20 godina. Ove pravne i strukturne promene odnosile su se na implementaciju alternativnih mera, diverzija,…
0
39
U okviru projekta „Pokreni se“, koji je usmeren na podršku deci i mladima iz marginalizovanih grupa da prepoznaju i formulišu probleme koji su zajednički njihovima vršnjacima, MODS je, uz podršku 12 organizacija članica,  organizovao…
0
76
Centar za prava deteta (CPD)  je održao 20 radionica sa 400  dece u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, kao i u SOS Dečjem selu Kraljevo, na temu prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima. Radionice su održane od prošlog novembra, u okviru…
0
317
Internet portal Bacsk-Kiskun izveštava o događaju u otvorenoj kući, u SOS dečijim selima Kecskemet. Svrha događaja bila je zapošljavanje udomitelja za decu koja žive u državnim ustanovama. "U Mađarskoj ima oko 24.000 dece u državnim ustanovama. Ima…
no
0
10
  Finansirano kroz Kickstart Scheme, projekt zapošljavanja preko 30 nezaposlenih mladih ljudi, pružio je obuku za vršnjačke istraživače koji će u okviru nove inicijative istraživati ​​pitanja koja utiču na njihovu dobnu skupinu. Pokrenut od strane…
0
7
Internacionalni centar istražuju dječje seksulano izrabljivanje, zlostavljanje i trgovanje (Sveučilište u Bedfordshireu) u suradnji s Istraživačkom inicijativom za seksualno zlostavljanje (SVRI). Prikupljaju internacionalni pregled dokaza povezanih…
0
18
Ovaj džepni vodič je razvio UNICEF u Srbiji, u saradnji sa UNICEF-om iz Bugarske i partnerima, u okviru mentorskog programa koji je facilitirao UNICEF-ov Tim za rodno zasnovano nasilje u hitnim situacijama iz Srbije. Mentorstvo je imalo za cilj da…
yes
0
1510
Dokument „Škola bez nasilja. Preporuke za prevenciju, identifikaciju i intervencije u slučajevima vršnjačkog nasilja u obrazovnim institucijama", razvijen je u okviru projekta "Zajednički napori za zaustavljanje vršnjačkog nasilja u Moldaviji", koji…
0
12
Pozivamo vas da prisustvujete stručnom skupu odnosno javnoj tribini o prevenciji ovisnosti djece i mladih o drogi, alkoholu, kocki, nikotinu, online ovisnostima i rizičnom ponašanju. Različita sredstva ovisnosti dostupnija su nego ikad pogotovo…
0
11
„Možda će videti mene, a ne moje greške.” „Možda će neko nekada imati poverenja u mene.” „Možda jednog dana neću imati etiketu delinkventa.” „Možda će mi ljudi oprostiti, jer bila sam samo dete.” Ovo su samo neke od zabeleženih izjava tokom…
yes
0
44
U 2016. godini Albanija je pokrenula sveobuhvatan proces reforme pravosuđa radi rešavanja nedostataka u pravosudnom sistemu, kao i poboljšanja i usklađivanja postojećeg zakonodavstva o maloletničkom pravosuđu sa međunarodnim standardima. Zakon o…
yes
0
88
Uključivanje dece u sve aspekte modernog društva od izuzetne je važnosti za dobar razvoj dece. Naročito je važno da deca iz osetljivih grupa koja su već marginalizovana u društvu imaju više prilika da budu uključena u društvo i da se njihov glas…
yes
0
43
  Uključivanje dece u sve aspekte modernog društva od izuzetne je važnosti za dobar razvoj dece. Naročito je važno da deca iz osetljivih grupa koja su već marginalizovana u društvu imaju više prilika da budu uključena u društvo i da se njihov glas…