"Destination Uknown" kampanja i Inicijativa o pravima deteta u Globalnom dogovoru

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Datum održavanja vebinara: 
20. 04. 2017.
Start and finish time of webinar: 
3pm CET
Lecturer: 
Vincent Tournecuillert, Regional Migration Programme Manager - Europe, Terre des Hommes
Amy Hong, Research and Policy Officer, Terre des Hommes

O vebinaru:

Ovo je zajednički vebinar "Destination Unknovn" kampanje i Terre des Hommes, o pravima deteta u okviru UN Globalnog dogovora.

Na prošlogodišnjem Samitu za izbeglice i migrante koji je održan u septembru, Generalna skupština UN usvojila je Njujoršku Deklaraciju o izbeglicama i migrantima, koja postavlja ambiciozni program zaštite i podele odgovornosti za izbeglice i migrante na globalnom nivou. Tokom narednih 18 meseci, međunarodna zajednica će biti pozvana da pretvori ove obaveze u praksu, tako što će razviti Globalni dogovor o izbeglicama i Globalni dogovor o sigurnim, mirnim i regularnim migracijama.

Iz tog razloga, veliki broj agencija su se udružile i povele Inicijativu za prava deteta (Initiative for Child Rights) u okviru Globalnog dogovora. Ova inicijativa okuplja UN agencije, civilno društvo, institucije za ljudska prava, donatore i privatni sektor i sazvana je od strane Save the Children i Terre des Hommes. Inicijativa ima za cilj stvaranje mreže ključnih aktera koji mogu da podrže da odredbe Njujorške deklaracije prerastu u akciju koje bi istinski štitile decu.

Uprkos nekim razlozima za optimizam, Njujorška deklaracija je zapravo korak unazad po pitanjima dece izbeglica i zaštite migranata, jer se u njoj navodi da se pritvor za decu može koristiti kao poslednja mera - omogućavajući vladama na taj način da nastavi da zadržava decu u pritvoru.

Ovo je veoma nezadovoljavajuće, i kampanja "Destination Unknown" i Terre des Hommes se zalažu zajedno sa svojim partnerima za ukidanje dečjeg pritvora i za zaštitu prava dece u pokretu - kako bi se osiguralo da se ona posmatraju kao deca, pre svega.

Predstojeći vebinar će predstaviti bolje uvide u Njujoršku deklaraciju za izbeglice i migrante, i negativni uticaj koji ona može imati na decu u pokretu. Vebinar će takođe predstaviti više informacija o "Destination Unknovn" kampanji i Inicijativi za prava deteta u okviru Global Compacts.

Više informacija:

Destination Unknown campaign

Recommended Principles for Children on the Move and Other Children affected by Migration

Initiative for Child Rights in the Global Compacts

O predavačima:

Vincent Tournecuillert je menadžer Evropskog migracionog programa u Terre des Hommes Foundation. Tokom godina rada u Terre des Hommes, on je radio kao Globalni koordinator za kampanje u Međunarodnom Sekretarijatu Međunarodne federacije Terre des Hommes i kao Regionalni savetnik za zaštitu dece za Bliski Istok i Severnu Afriku, pokrivajući četiri oblasti (upravljanje projektnim ciklusom, podizanje kapaciteta, istraživanje i razvoj, i komunikacija i zagovaranje). U 2006. godini, gospodin Tournecuiller je osnovao regionalnu kancelariju TDH, za centralnu i jugoistočnu Evropu, i tokom poslednjih 12 godina, radio je na međudržavnim pitanjima zaštite dece u Evropi i u susednim zemljama. On je takođe radio kao novinar i međunarodni slobodni reporter u zemljama u krizi (Balkan, Srednja Afrika).

Amy Hong blisko sarađuje sa Generalnim sekretarom kako bi se osiguralo ispunjavanje obaveza Terre des Hommes u okviru Inicijative za prava deteta u Globalnom dogovoru. Ona daje svoj doprinos radnom dokumentu "Prava deteta u Globalnom dogovoru" u organizaciji Globalne konferencije o deci u pokretu, kao i globalnoj strategiji zagovaranja za značaj zajedničkog, usklađenog pristupa deci u pokretu i drugoj deci koja su pogođena migracijama.

Topic(s): 
Jezik(ci) materijala: 
english.
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: