Digitalno nasilje nad decom – oblici, prevencija i zaštita (vebinar na srpskom jeziku)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
26. 09. 2017.
Start and finish time of webinar: 
11am CET
Lecturer: 
Aleksandra Asha Vidanovic
Organizator: 
Mreža organizacija za decu Srbije MODS

O vebinaru:

Tokom webinara ćete čuti više o oblicima zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta i koji su najzastupljeniji oblici nasilja kod nas, i koje su to posledice po dete i porodicu, na koji način se suočavamo sa problemom. Takođe ćete čuti savete za informisanje i edukaciju mladih, roditelja i nastavnika i stručnih službi i koji su to postojeći programi, kao i na koji način možemo pružiti podršku žrtvi nasilja i podršku posmatračima nasilja da na njega reaguju.

O predavaču:

Aša Vidanović je nezavisni konsultant i trener, i uglavnom radi u polju obrazovanja za ljudska prava i treningu trenera. U poslednjih nekoliko godina radila je najviše za Savet Evrope, na projektu Živih Bibiloteka i drugih projekata iz polja obrazovanja za ljudska prava. Do 2012, Aša je bila direktorka Dostignuća Mladih u Srbiji (tri godine), a pre toga je sedam godina radila za BCYF (Balkansku fondaciju za decu i mlade) u Skoplju, pod upravom Marti Ahtisarija, dobitnika Nobelove nagrade za mir. Pre toga je radila za PRONI institut, kao i za Ministarstvo prosvete i sporta kao šefica odseka za omladinu u periodu 2001/2. godine. Aša je aktivna u međunarodnom razvojnom polju skoro dvadeset godina, i sem rada za Savet Evrope, bila je ekspertkinja u raznim drugim programima međunarodnih organizacija, kao na primer rad na UNICEF-ovom programu za prevenciju i zaštitu dece od digitalnog nasilja. Aša Vidanović je rođena 1975. godine i diplomiran je skandinavista, i studirala je i psihologiju.

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: