Govorimo istim jezikom na temu seksualnog nasilja i eksploatacije dece: webinar na bugarskom jeziku

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
30. 03. 2017.
Start and finish time of webinar: 
2pm EET
Organizator: 
P.U.L.S.E. Foundation

P.U.L.S.E. Fondacija iz grada Pernik, Bugarska, učestvuje u projektu LEAP koji je finansiran od strane EU. Webinar je namenjen stručnjacima, studentima i svim profesionalcima koji smatraju da je važno da se usaglasimo oko terminologije vezano za seksualno nasilje nad decom i eksploataciju dece, posledice koje ono ima kao i mogućnostima za pružanje podrške. Predavači će takođe predstaviti program za mlade facilitatore koji Fondacija trenutno sprovodi a koji za cilj ima ko-facilitaciju za mlade ljude.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: