Podjela dobrih praksi u radu sa djecom izbjeglicama i migrantima [ChildHub Webinar]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This content was suggested by: 
Datum održavanja vebinara: 
23. 11. 2016.
Start and finish time of webinar: 
3 pm CET
Lecturer: 
Vahida Hujzerović, Slovene Philanthropy, Slovenia
Elena Vilarova Velkovska, National Officer in Child Protection in Emergency, UNICEF FYROM
Marina Uzelac, Project Manager at Slovene Philanthropy, Slovenia

O webinar-u:

Tokom implementacije projekta “Razvijanje kapaciteta i osiguranje podrške frontline radnicima koji pomažu djeci izbjeglicama i migrantima u jugoistočnoj Europi" (Developing capacities and providing support to frontline workers assisting refugees and migrant children in South Eastern Europe), učesnici su podcrtali značaj podjele iskustava i (sa)znanja među frontline radnicima iz različitih država obuhvaćenih izbjegličkom krizom, posebno jer su se svi oni  susretali sa mnogim zajedničkim izazovima i radili sa istom ciljnom grupom. 

Ovaj webinar ima za cilj da okupi socijalne radnike iz različitih država u regionu da podijele njihova iskustva i dobre prakse i da kreiraju platformu za frontline radnike iz različitih država da se uspostavi i održava buduća suradnja i podrška jednih drugima na pitanjima i problemima koja se odnose na izbjegličku/migrantsku krizu. Tokom webinara tri prezenterke sa velikim praktičnim iskustvom u dječijoj zaštiti će podijeliti njihove dobre prakse, uz aktivno učešće ostalih sudionika.

O fasilitatorima:

Stephanie Delaney je socijalna radnica i menadžerica servisa, sa znatnim iskustvom u direktnom radu  sa djecom i porodicama u riziku, uključujući savjetovanje i terapeutske intervencije za porodice, procjenu rizika i određivanje najboljeg interesa djeteta, kao i istraživanja u oblasti dječije zaštite. G-đa Delany donosi i svoje iskustvo u radu sa širokim spektrom različitih međunarodnih agencija u Africi, Aziji, Istočnoj Europi i na Bliskom istoku, kao i iskustvo vezano za razvijanje instrumenata i setova za izgradnju kapaciteta za praktičare, radnike na terenu i savjetnike.

  

O predavačima:

Vahida Hujzerović (uposlenica  Slovene Philanthropy, Slovenija) trenutno koordinira projekt psihosocijalne podrške djeci izbjeglicama i njihovim porodicama smještenim u centrima za azil u Sloveniji.  Ona je diplomirala za nastavnika, ima magisterij iz Socijalne pedagogije i više od 20 godina iskustva u radu sa različitim ciljnim grupama (izbjeglicama, djecom, mladima, socijalnim radnicima, pomagajućim profesionalcim, starijim osobama, NVO-ima, volunterima, državnim institucijama, vladama, međunarodnim agencijama i drugim). Osim iskustva u radu s izbjeglicama u zemljama egzila (tijekom rata u bivšoj Jugoslaviji, na primjer), ona ima dugogodišnje iskustvo u radu u (post)konfliktnim i na druge načine ugroženim zemljama i to na području humanitarne i razvojne saradnje u cjelini.

Elena Vilarova Velkovska trenutno radi kao službenica UNICEF programa Dječije zaštite u hitnim situacijama u ex Yu Republici Makedoniji. G-đa Vilarova Velkovska doprinosi da se postupno povećavaju komponente za zaštitu djece u sklopu programa za odgovor na hitne situacije i utvrđivanje mogućnosti za rad s drugim sektorima za jačanje sveukupne zaštite za djecu i porodice. Osim toga, ona je uključena i u praćenje trendova i evidencija o rizicima za zaštitu djece i savjetuje vezano za zaštitu djece u hitnim situacijama, kao i u pripremu potrebnih smjernica i procedura u oblasti zaštitie djece u hitnim situacijama/slučajevima.

Prije angažmana u UNICEF-u, g-đa Vilarova Velkovska je radila kao specijalista za Edukativne metode u Centru za  ne-formalno obrazovanje TRIAGOLNIK u Skoplju. Ona je bila zadužena za dizajniranje i isporuku trening programa za različite korisnike. Ona ima iskustva u radu sa mladima u zajednici, strateškom razvoju socijalnih institucija u Makedoniji, jačanju kapaciteta profesionalalca u oblasti dječije zaštite i djece, kao i u zagovaranju i lobiranju u oblastima koje se odnose na dječiju zaštitu. Elena Vilarova Velkovska je diplomirala socijalne politike i socijalni rad i ima magisterij iz menadžmenta i strateških komunikacija.

Marina Uzelac od 2005.godine radi kao menadžerica projekta NVO 'Slovene Philanthropy', u sklopu Programa migracija, uglavnom fokusirano na djecu bez pratnje i djecu odvojenu od roditelja/staratelja.Njen se rad sastoji od: manadžiranja i koordinacije projekata koji tretiraju djecu migranate (posebno odvojenu/djecu bez pratnje), zagovarački rad i angažman na poboljšanju uslova prijema i tretmana za odvojenu i djecu bez pratnje, lobiranje i podizanje svijesti  o problemima sa kojima se suočava ova grupacija djece.Pored toga,g-đa Uzelac je uključena u pripremu inicijativa i prijedloga za stimulirajući sistem promjena i riješenja za djecu odvojenu od roditelja/bez roditeljske pratnje,  pružanje pravnog vođenja za djecu odvojenu/ bez pratnje, kao i u podršku pravnim skrbnicim u njihovom radu. Ona ima iskustvo u organiziranju seminara i treninga za volontere i stručnjaka o azilu i migracijama, realizaciji treninga za imenovane čuvare/skrbnike djece odvojene od roditelja/ djece bez pratnje i radi kao istraživač u ovom području u Sloveniji, kao član Programa Djeca odvojena od roditelja u Europi. 

Jezik(ci) materijala: 
English

Ovaj projek(a)t je finansiran od: