Promjena dječijeg gledišta na gender stereotipe (Childhub webinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
16. 01. 2018.
Start and finish time of webinar: 
2pm CET
Lecturer: 
Octombrina Moraru, Child Protection Specialist,Terre des hommes Moldova
Anatolii Oprea, Child Protection Specialist, Terre des hommes Moldova
Organizator: 
ChildHub

O webinaru:

Stereotipi su prisutni u svim sferama modernog života. Često smo tako naviknuti na njih, da ih i ne (po)smatramo kao stereotipe, uključujući naprimjer izjave da samo djevojčice nose ružičasto, ili da muškarci ne plaču, a da oni koji to rade i nisu 'pravi' muškarci. Od djetinjstva i tokom cijelog našeg života smo izloženi stereotipima, i stereotipi se prenose sa jedne na drugu generaciju.

Tokom ovog webinara će se prezentirati neki od alata razvijenih od strane Terre des hommes Moldova kroz projekat "Za život bez nasilja za djecu Moldavije"(”For a violence free life of children in Moldova”), podržan od strane OAK Foundacije, sa ciljem umanjivanja gender stereotipa polazeći od djece uzratsa 7 do 18 godina.

Svi razvijeni alati su zasnovani na najčešće korištenim gender stereotipima koje je identifikovalo base-line istraživanje projekta. Stereotipi koje smo naglasili tokom rada s djecom odnose se na raspodjelu uloga u porodici/obitelji, upravljanje emocijama, nasilje nad djecom, slobodne aktivnosti. Rezultati koje smo postigli na kraju projekta, omogućuju nam da tvrdimo da se materijali koje smo izradili mogu koristiti kao učinkovit alat za borbu protiv takvih stereotipa i predrasuda. 

Ovdje:Here možete saznati više o mišljenjima djece o gender stereotipima u Moldaviji, djece koju smo intervjuirali u sklopu ovog projekta.

Ovaj webinar može biti ineteresantan za specijaliste u oblasti dječije zaštite, posebno za one koji realizuju projekte, učitelje, nastavnike i animatore.

O prezentatorima:

Octombrina Moraru od 2015.godine radi kao specijalist dječije zaštite u Terre des homme Moldova. Ona koordinira project “Za život bez nasilja za djecu Moldavije”, uglavnom fokusiran na promociju različitih akcija s ciljem prevencije nasilja nad djecom, putem angažovanja muškaraca i dječaka.  Također, ona je od 2004.godine aktivna  u oblasti dječije zaštite, sa specijalizacijom u razvoju Ludoteca, jednog animiranog programa za djecu uzrasta 7 do 18 godina, i psihosocijalne aktivnosti.  

Anatolii Oprea je dilomirala socijalni rad na Free International Univerzitetu Moldavije. Nastavila je svoju karijeru u Resurs Institutu Pravde u Sjedninjenim američkim državama gdje je radila kao klinički koordinator. Pridužila se Terre des hommes Moldova 2015.godine kao konsultant uključen u razvijanje i adaptaciju različitih programa prevencije nasilja, u sklopu projekta “Za život bez nasilja za djecu Moldavije” sa fokusom na aktivno uključivanje muškaraca i dječaka u preventivne aktivnosti. Također, od 2014.godine ona predaje na Free International Univerzitetu Moldavije, na Fakultetu za Psihologiju, Obrazovne nauke i socijalnu podršku. 

Kako pristupiti webinaru:

Koristite označeni link ispod da se prijavite na webinar. Nekoliko sati prije webinara ćete primiti e-mail sa linkom za webinar i instrukcijom kako se priključiti. Priključivanje našem webinaru je veoma lako, ne zahtijeva bilo kakve posebne vještine od vas i traje nekih minut do dva. Možete se pridružiti webinaru putem vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovdje:Here možete provjeriti kada počinje webinar u vašoj vremenskoj zoni.

Jezik(ci) materijala: 
english.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: