Rad sa decom i mladima koji su preživeli seksualno nasilje u VB (ChildHub vebinar)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
06. 06. 2016.
Start and finish time of webinar: 
14h
Lecturer: 
Dr. Kate D’Arcy, Senior istraživač, Univerzitet Bedfordshire

O vebinaru:

U ponedeljak, 25. aprila 28 ljudi okupilo se u Midlsbrou u Art centru MIMA na četvorodnevnom kursu sa temom poboljšanja participativnih praksi za one koji rade sa mladim ljudima koji su doživeli seksualno nasilje. Želimo da Vas pozovemo da se pridružite u pregledu ovog jedinstvenog projekta i participativne obuke koja se desila. Videćete pregled najvažnijih događaja obuke, uključujući i neke snimke koje su mladi sugerisali.

Obuka je pružila praktične aktivnosti za učesnike kako bi ih koristili sa svojim kolegama i mladim ljudima - a da bi podstakli aktivno učestvovanje u svojim radnim okruženjima. Ova obuka će biti dostupna on-line do kraja projekta. Biće prilike da se postavljaju pitanja u vezi treninga kao i da se prijavite za projektne vesti i izvore.
 
Ovaj vebinar će prikazati detalje o prvoj aktivnosti tekućeg projekta finansiranog od strane EU: LEAP projekta: Podrška za decu i mlade koji su doživeli seksualno nasilje u Evropi kroz jačanje i omogućavanje participativnih praksi.

 

O predavačici:

Dr Kejt Darsi radi u oblasti obrazovanja dugi niz godina - kao omladinski radnik, nastavnik i istraživač. Ona se pridružila Univerzitetu Bedfordshire oktobra 2010. godine, a postala je viši naučni saradnik u Međunarodnom centru u februaru 2016. godine. D'Arci je realizovala brojne projekte koji su imali za cilj poboljšanje socijalne pravde i okolnosti za marginalizovane grupe, uključujući i decu i mlade ljude, projekat upravljanja međunarodni kros-kantri program EU aktivnosti pod nazivom Leap [životne veštine, liderstvo, neograničeni potencijali: Podrška deci i mladima pogođenih seksualnim nasiljem u Evropi kroz jačanje i omogućavanje participativnih praksi].

Ranije, Kejt D'Arci je radila kao vršilac dužnosti glavnog predavača na Katedri za primenjene društvene nauke Univerziteta i bila je odgovorna za širok spektar rukovodećih dužnosti. Ona i danas predaje studentima i postdiplomcima Univerziteta.

Snimak vebinara je dostupan OVDE.

Jezik(ci) materijala: 
Serbian
Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: