"Rad sa decom izbeglicama u urbanom kontekstu: slučaj Beograd, Srbija" vebinar na SRB-BiH-HRV jezicima

Datum održavanja vebinara: 
31. 07. 2019.
Start and finish time of webinar: 
2PM CEST
Lecturer: 
Aleksandra Micic
Organizator: 
Centar za integraciju mladih (CIM)

O vebinaru:

Tokom ovog vebinara možete saznati više o četvorogodišnjoj dobroj praksi ali i brojnim izazovima u radu sa decom izbeglicama i migrantima, u Beogradu, Srbija.

O predavačici:

Aleksandra je projektna koordinatorka u Centru za integraciju mladih (CIM).

Tokom 4 prethodne godine, angažovana je na projektima hitnog reagovanja na izbegličku/migrantsku krizu koje je realizovao CIM, kako u urbanim oblastima, tako i u prihvatnim centrima za izbeglice i migrante u Srbiji. Zadužena je za projektno programiranje, praćenje implementacije projekata, vođenje timova, aktivnosti vezane za zaštitu dece kao i koordinaciju između različitih aktera na terenu - zainteresovanih strana, nevladinih organizacija, međunarodnih nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija.

https://childprotectionhub.adobeconnect.com/ptqysq517g7q/

 

Topic(s): 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: