Serija vebinara o trgovini decom s ciljem seksualne eksploatacije: Tehnologija i CSEC: Dobar, loš, zao

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Datum održavanja vebinara: 
15. 02. 2018.
Start and finish time of webinar: 
7pm CET
Lecturer: 
Dr. Angela Boy, DrPH, Program Manager at Stephanie V. Blank Center for Safe and Healthy Children
Organizator: 
Children`s healthcare of Atlanta

O vebinaru:

Serija vebinara na temu trgovine decom za svrhu seksualne eksploatacije, ponovo je aktuelna i obnovljena 2018. godine. Obnovljeni moduli uključuju naglašeni pristup javnog zdravstva po ovom pitanju, sa više mogućnosti za pregled studija slučajeva. Vebinar je otvoren za sve profesionalce sa željom da saznaju više o problemu trgovine ljudima.

Ohrabrujuće je da zainteresovani pojedinci najpre prolaze kroz Fundamentals of Child Sex Trafficking pre nego što pređu na naki drugi modul, i na taj način se upoznaju sa generalnim shvatanjem ove problematike. U svakom slučaju, moduli ne moraju da se prelaze određenim redosledom i dostupni su svima.

Ovaj modul se fokusira na to koju tehnologiju koriste trafikeri kako bi neometano trgovali decom. Naglasak će biti stavljen na strategije vrbovanja i na načine na koje oni koriste materijale za seksualnu eksploataciju dece. Modul će takođe ispitati upotrebu tehnologije u sprečavanju i suzbijanju trgovine decom.

Možete se prijaviti na vebinar ovde.

Jezik(ci) materijala: 
English

Ovaj projek(a)t je finansiran od: