Specifičnosti procesa savjetovanja, posredna traumatizacija pomagača i važnost brige za vlastito mentalno zdravlje (Webinar na hrvatskom jeziku)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Datum održavanja vebinara: 
30. 03. 2020.
Start and finish time of webinar: 
1pm CET
Lecturer: 
Ana Marija Španić
Organizator: 
Hrabri telefon i Child Protection Hub

O webinaru:

Ova tema dodatno razrađuje specifičnosti procesa savjetovanja. Uz pitanja što razlikuje telefonsko savjetovanje od terapije, razvijanja odnosa i povjerenja s nazivateljem, kao i preduvjete savjetovanju, odnosno olakšavajuće i otežavajuće čimbenike u procesu savjetovanja, ova tema obuhvaća i specifičnosti neposredne i posredne traumatizacije pomagača te brige za vlastito mentalno zdravlje. Cilj ovog webinara je upotpuniti ranije prenesene vrijednosti i specifičnosti samog procesa savjetovanja, kao i istražiti važnost i načine brige pomagača o sebi i svom mentalnom zdravlju.

O predavačici

Ana Marija Španić počela je s volontiranjem na Hrabrom telefonu 2009. godine, kada joj je Hrabri ušetao u srce i odlučio tamo i ostati. Trenutno je dio edukacijskog i supervizijskog tima za volontere, a inače radi kao psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Educirana je iz područja Gestalt psihoterapije, terapije igrom te se educira u području rada na traumi kroz rad s tijelom Somatic Experiencing. Premda voli prirodu i slobodu, primjećuje da joj njegovanje bliskih odnosa, struktura u danu i vježbanje pomažu utopliti ove hladne socijalno distancirane dane.

Kako se pridružili webinaru:
Pritisnite gumb ispod kako biste se prijavili za webinar. Nekoliko sati prije samog webinara dobit ćete e-mail sa linkom za webinar sobu i uputama kako joj se pridružiti. Pridruživanje našem webinar-u je jednostavno, ne zahtijeva posebne vještine od Vas i traje samo minutu-dvije. Možete se pridružiti sa Vašeg kompjutera, tableta ili mobitela.

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922