“Unapređenje kompetencija stručnih radnika koji rade sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici”, vebinar na SRB/CRO/BIH jezicima

Datum održavanja vebinara: 
20. 02. 2018.
Start and finish time of webinar: 
2pm-3pm CET
Lecturer: 
Slavica Milojevic
Organizator: 
Centar za integraciju mladih

O vebinaru:

Vebinar “Unapređenje kompetencija stručnih radnika koji rade sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici” obuhvata upoznavanje učesnika sa relevantnim temama koje su značajne za rad sa ovom grupom dece i mladih, počevši od upoznavanja samog fenomena “dece na ulici” do razumevanja značaja i načina zaštite njihovih prava.

Akcenat vebinara je na participaciji kao ključnom pojmu za ostvarivanje najboljeg interesa dece. Kakav je značaj participacije, ne samo u nekim, već u svim segmentima rada sa ovom decom (prijem, trijaža, procena, individualni planovi, itd), s kojim oblicima diskriminacije i predrasuda se ova deca suočavaju – neka su od pitanja o kojima će se na vebinaru govoriti. Takođe, posebna pažnja će biti usmerena na razvoj veština komunikacije sa ovom specifičnom grupom dece i ovladavanje koracima u procesu utvrđivanja najboljeg interesa dece koja su uključena u život i rad na ulici.

O predavaču:

Slavica Milojević je diplomirani socijalni radnik i zaposlena je u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu u Srbiji, kao Rukovodilac Odeljenja za informisanje, promociju i podršku.

Slavica ima tridesetogodišnje iskustvo u sistemu socijalne zaštite i, između ostalog, radila je i kao savetnik ministra za socijalni rad; stručni saradnik za socijalno zbrinjavanje izbeglica u Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije; stručni saradnik u timu za porodicu u centru za socijalni rad, a bila je i Koordinator odeljenja za organizacioni razvoj i razvoj omladine u Crvenom krstu.

Tokom svog dosadašnjeg angažmana, Slavica je učestvovala u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih projekata, u istraživanjima iz oblasti socijalne zaštite, pisala je naučne i stručne radove i kreirala i realizovala desetine obuka i radionica namenjenih profesionalcima.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: