Lajmet e Fundit

21 Shk 2020
  Projekti Childhub i Terre des Hommes Shqiperi, bazuar në kërkesat e përdoruesve të paraqitura në vleresimin e projektit, do te ofrojë mbështetje teknike për profesionistët e rinj/fillestarë që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijës... Lexo më shumë
19 Shk 2020
  Në shkurt të vitit 2020, misioni vlerësues i TAIEX-it mbi trafikimin e qenieve njerëzore, i përbërë nga tre ekspertë ndërkombëtarë, ka takuar dhe intervistuar disa akterë institucional dhe jo-institucional, siç janë: ministritë përkatëse,... Lexo më shumë
15 Shk 2020
  Çështja e integrimit të romëve në Bullgari është përgjithësisht një temë e kufizuar në vetë territorin e vendit. Sidoqoftë, Open Demokracy ndau një artikull depërtues për çështjet që kanë të bëjnë me bashkësinë rome Bullgare, nënshtetësinë... Lexo më shumë
13 Shk 2020
  Ina Verzivolli, përfaqësuese e UNICEF Shqipëri ishte e ftuara e programit "Dita Jone" të Kanalit Televiziv A2, për të diskutuar mbi çështje që lidhen me sigurinë në internet dhe prezantimin e konceptit të Wi-Fi miqësor. Spas... Lexo më shumë

Komuniteti

Activity

Foto e Megi VozgaMegi Vozga helped improve Childhub by submitting a translation
Foto e Dragana VuckovicDragana Vuckovic sapo renditi përmbajtjen Regional Child Protection and Safeguarding Adviser.
Foto e Dragana VuckovicDragana Vuckovic sapo renditi përmbajtjen Becoming a More Equitable Educator: Mindsets and Practices.
Foto e Dragana VuckovicDragana Vuckovic sapo renditi përmbajtjen A future for the world's children?.
Foto e Megi VozgaMegi Vozga helped improve Childhub by submitting a translation
Foto e Megi VozgaMegi Vozga sapo renditi përmbajtjen Liam Neeson is talking about his childhood [Video].
Foto e Megi VozgaMegi Vozga helped improve Childhub by submitting a translation
Child Protection Hub for Eastern Europe
Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve
për Evropen Juglindore
Photo: Tdh | Francois Struzik

Welcome

Ky projekt është financuar nga: