I mësuari aktiv

Seksioni të mësuarit aktiv bashkon materiale të ndryshme interaktive. Këtu mund të regjistroheni për webinar nga ekspertë të fushës për të dëgjuar këshilla profesionale ose të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja apo të dëgjoni regjistrime të shkuara. Gjithashtu, tek ky seksion mund të ndiqni kurse auto-didaktike apo thjesht disa module, ose të punoni me materiale të përzgjedhura nga shtëpia. Këtu do të gjeni edhe burime të dobishme për trainerët për mbrojtjen e fëmijëve.

.

  • Webinar

    Regjistrohu për seminaret që bëhen në internet ose dëgjo regjistrimet e të shkuarave.

  • Mjete për trajnerët

    Shfleto këto materiale nëse po përgatitesh për një trajnim për të tjerët.

  • Materiale auto-didaktike

    Tek ky seksion mund të gjeni kurse trajnimi që mund t'i ndiqni individualisht.

Ky projekt është financuar nga: