I mësuari i shpejtë

Në këtë seksion janë grupuar llojet e materialeve mësimore që duan më pak kohë të përthithen-lexohen-shikohen. Mund të zgjidhni ndërmjet lajmeve për mbrojtjen e fëmijëve që vijnë nga shtete të ndryshme evropiane, video të shkurtra, infografikë, podcasts ose tekste të shkurtra për tema profesionale, pëshkrime të shkurtra të praktikave premtuese si dhe mund të shikoni pyetje-përgjigjet profesionale (Frequently Asked Questions) ku mbledhim pyetjet më të shpeshta nga profesionistë si ju.

Ky projekt është financuar nga: