Fëmijët besojnë stereotipet gjinore nga mosha 10 vjecare, thotë studimi global nga 15 vende të ndryshme[Video]

This content was suggested by: 
Botuesi: 
TIME
Data: 
18 Pri 2019

 

Në pothuajse çdo shoqëri, nga Baltimore në Pekin, djemve u thuhet që nga një moshë të re të dalin jashtë dhe të kenë aventura, ndërsa vajzat e reja inkurajohen të qëndrojnë në shtëpi dhe të bëjnë punë. Puna për parandalimin e roleve gjinore në fëmijërinë e hershme lidhet me gjendjen e mirë të shëndetit mendor dhe sigurinë fizike. TIME sjell njohuri, qasje dhe autoritet të pashembullt për lajmet. Një botim i lajmeve 24/7 me gati një shekull përvojë, mbulimi i TIME-s formon mënyrën se si e kuptojmë botën tonë.

 

Gjuhё(t) e materialeve: 
Engleski

Ky projekt është financuar nga: