“Grackat virtuale - 5 fakte rreth abuzimi seksual dhe shfrytëzimit të fëmijëve online” (Video)

Botuesi: 
Child Protection Hub
Data: 
18 Nën 2015

Kjo video tërheq vëmendjen në 5 fakte në lidhje me fëmijët dhe adoleshentët dhe përhapjen e industrisë së seksit në internet, e cila rezulton në shfrytëzimin e përhapur seksual të të rinjve. Ato janë si më poshtë: 1) po rritet zhvatja nëpërmjet seksit online ose “sextortion; 2) aallimi midis identitetit të vërtetë të fëmijës dhe identitetit që krijojnë online mund të sjell përvoja abuzimi dhe shfrytëzimi; 3) Adoleshentët që identifikohen si homoseksual ose që janë të paqartë mbi orientimin e tyre seksual janë më të rrezikuar nga shfrytëzimi seksual online; 4) është shqetësues abuzimi dhe përdhunimi i fëmijëve live në shkëmbim të parave dhe 5) Të rinjtë janë gjithnjë e më vulnerabël nga shfrytëzimi online për materiale pornografike.

Lexoni më shumë për këto fakte në dokumentin e bashkangjitur.

Click image to zoom: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: