Mbrojtja e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual i lehtësuar nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit [Video]

Botuesi: 
Council of Europe
Data: 
17 Nën 2017

Më 18 nëntor, Këshilli i Evropës festoi edicionin e tretë të Ditës Evropiane për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual. Së bashku me trajnerin dixhital të prindërve të Këshillit të Evropës @DigiParentCoach Elizabeth Milovidov, janë zhvilluar video të dobishme dhe praktike për prindërit që i udhëzojnë ata në mbrojtjen online të fëmijëve të tyre. Video fokusohet në Mbrojtjen Online të fëmijëve, shfrytëzimin seksual në internet (sextortion), imazhe dhe materiale që krijohen qellimisht me teme seksuale që përfshijnë fëmijë (sexting), imazhe seksuale të përdorura për hakmarrje. Prindërit tani do të pajisen me mire për të kuptuar se çfarë rreziqe interneti mund t'i ekspozojë fëmijët e tyre dhe veçanërisht se si të flasin me fëmijët e tyre, si dhe si të reagojnë nëse diçka shkon keq.

https://www.coe.int/en/web/children/2017-edition

Click image to zoom: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: