Ndikimi i teknologjisë informative te fëmijët [Video]

Botuesi: 
Kohavision
Data: 
07 Nën 2017

Fëmijët në ditët e sotme janë shumë të eksponuar ndaj teknologjisë informative dhe ky material audio vizuel e thekson nevojën se si duhet menaxhuar koha e fëmijëve lidhur me përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative. Vecanërisht theksohet rëndësia e vëzhgimit nga prindërit, për ate se cfarë fëmijët shikojnë apo me kënd komunikojnë.

Ky projekt është financuar nga: