Platforma për mbrojtjen e fëmijëve në Evropen juglindore (Video)

Botuesi: 
RTV21
Data: 
27 Gsh 2015

Në emisionin Bon Bon të transmetuar në televizionin RTV21, është diskutuar për platformën elektronike childhub (www.childhub.org), nga pjesëmarrësit Kushtrim Islami, koordinator i projektit dhe Blerim Shabani, nga grupi i personave burimorë të angazhuar në projekt.

Nga viti 2015 Terre des hommes ka bërë lansimin e platformës elektronike www.childhub.org e cila gjen zbatim në 8 vende të Europës Juglindore: Kosovë, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Serbi, Rumani, Bullgari dhe Moldavi, në kuadër të projektit ‘Qendra Burimore Rajonale për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore’.

Click image to zoom: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
shqiptar

Ky projekt është financuar nga: