Qasja e Mbrojtjes së fëmijëve nga Terre des hommes në kontekstin lokal (Video) (Video)

Data: 
23 Nën 2015

Më 18 nëntor Zëvendës përfaqësuesja e Terre des hommes në nivel vendi për Kosovë, Alketa Lasku, ishte e pranishme në emisionin "IMAZH" të transmetuar në RTK (Radio Televizionin e Kosovës). Intervista ka ngërthyer tema që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve dhe për qasjen e Terre des Hommes në Kosovë.

Ky projekt është financuar nga: