Multimedia

Ku ke vetëm pak minuta për të përditësuar njohuritë, lexo këtu përmbledhjen e kërkimit, dëgjo një podcast ose shiko një video të shkurtër.

96 items available. Click here to search.
"Takimi" - Një spot ndërgjegjësues për LGBT [Video] [Video]
video27 Kor 2018
Published by Historia Ime
  Persona të rastësishëm janë ftuar për të qenë pjesë e një spoti dhe janë vendosur përballë kamerave, në një tavoline me dy karrige pa patur informacion mbi çfarë do të ndodhë.
Të flasësh për Shëndetin Mendor, një animim nga Qëndra Kombëtare për fëmijët dhe familjet Ana Freud [Video]
video19 Kor 2018
Published by Anna Freud National Centre for Children and Families
Qëndra Kombëtare për fëmijët dhe familjet Ana Freud ndau këtë animim të titulluar "Të flasësh për shëndetin mendor".
Video ndërgjegjësuese për të Drejtat e Fëmijëve [Video]
video25 Qer 2018
Published by KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
 
"HIstoria e saj, historia ime"
image19 Pri 2018
Published by European Union and United Nations
Her story, our story është një instrument për ngritjen e ndërgjegjësimit dhe për të mësuar, shërbyer nëpërmjet një formati ndërveprues - loje online.
Fëmjët e rrugës, një fotografi globale [Infographic]
infographic01 Mar 2018
Published by Consortium for Street Children (CSC)
 
"Një udhëtim në dyqan mobiljesh që këta prindër nuk do ta harrojnë" - UNICEF
video20 Nën 2017
Published by UNICEF
Ju nuk do të besoni atë që ky dyqan mobilje u përpoq t'i shiste klientëve të tyre. Fëmijët përjetojnë dhunë në të gjitha fazat e fëmijërisë dhe në të gjitha mjediset.
Mbrojtja e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual i lehtësuar nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit [Video]
video17 Nën 2017
Published by Council of Europe
Më 18 nëntor, Këshilli i Evropës festoi edicionin e tretë të Ditës Evropiane për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual.
Ndikimi i teknologjisë informative te fëmijët [Video]
video07 Nën 2017
Published by Kohavision
Fëmijët në ditët e sotme janë shumë të eksponuar ndaj teknologjisë informative dhe ky material audio vizuel e thekson nevojën se si duhet menaxhuar koha e fëmijëve lidhur me përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative.
Mediat e reja për fëmijët e moshës së shkollës fillore [Document]
document30 Tet 2017
Published by Infoblatt
Ky dokument i shkurtër udhëzon prindërit se si të menaxhojnë fëmijët e tyre kur kanë të bëjnë me mediat e reja. Mediat e reja si kompjuteri, interneti dhe telefonat celularë, por edhe televizioni janë shumë joshëse
LEAP: Publikim mbi ndikimin dhe rezultatet [Document] [Document]
document26 Tet 2017
Revista online prezanton rezultatet e projektit LEAP të financuara nga BE-ja: Aftësitë e Jetes, Udhëheqja dhe Metodat e Mundshme të Pafundme Për Pjesëmarrjen në Punën me Fëmijët dhe të Rinjtë të prekur nga Dhuna Seksuale.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: